Schippers: 'minder SEH's in Nederland'

op .

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid ziet geen bezwaren in het terugbrengen van het aantal SEH’s in Nederland. Ook denkt zij dat samenwerking tussen de huisartsenpost en de SEH in de toekomst noodzakelijk is.

Dit schrijft de minister in haar antwoord op kamervragen van het Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) over de hoge kosten die onterecht bezoek van SEH’s met zich meebrengt.Schippers: 'minder SEH’s in Nederland'Minister Edith Schippers van Volksgezondheid ziet geen bezwaren in het terugbrengen van het aantal SEH’s in Nederland. Ook denkt zij dat samenwerking tussen de huisartsenpost en de SEH in de toekomst noodzakelijk is.

Dit schrijft de minister in haar antwoord op kamervragen van het Tweede Kamerlid Anne Mulder (VVD) over de hoge kosten die onterecht bezoek van SEH’s met zich meebrengt.Volgens de minister moeten er wel voorwaarden worden gesteld als het aantal SEH’s daadwerkelijk wordt teruggebracht. Zo moet de ambulance altijd binnen 45 minuten na melding bereikbaar zijn. Zorgverzekeraars zullen volgens haar via de inkoop tot een goede landelijke spreiding komen. Hierdoor kunnen situaties van overaanbod en schaarste worden aangepakt.Samenwerken met huisartsenpost


De minister is ook van mening dat de samenwerking van SEH’s en huisartsenposten zorgt voor een afname van het aantal zelfverwijzers dat zich meldt op de SEH. ‘Op deze wijze kan de huisartsenpost zoveel mogelijk de eerste stroom patiënten opvangen en eventueel doorverwijzen naar de SEH. Dat betekent dus dat de huisartsenpost of gevestigd moeten zijn voor de SEH, of geïntegreerd in de SEH’, schrijft ze.Triage acute zorg


Ook noemt Schippers een eenduidige triage via de Nederlandse Triage Standaard als oplossing om betere samenwerking en afstemming in de acute zorg te bewerkstelligen. Deze eenduidige triage in de acute zorg moet bovendien het onnodig beroep op de SEH voorkomen.De minister is op dit nog in overleg met verschillende partijen over de mogelijkheden.Bron: Rijksoverheid.nl