Helft Nederlanders wil patiëntervaringen lezen

op .

Bijna de helft van de Nederlanders heeft behoefte aan het oordeel van andere patiënten over de behandelingen en ervaringen in een ziekenhuis op de website van het betreffende hospitaal. Ook zijn ze nieuwsgierig naar meningen over het medisch personeel. Dat blijkt uit de HealthTracker© van communicatie-adviesbureau Porter Novelli en De Vos & Jansen Healthcare, een continu onderzoek onder ruim 600 Nederlanders.

Helft Nederlanders wil patiëntervaringen lezenBijna de helft van de Nederlanders heeft behoefte aan het oordeel van andere patiënten over de behandelingen en ervaringen in een ziekenhuis op de website van het betreffende hospitaal. Ook zijn ze nieuwsgierig naar meningen over het medisch personeel. Dat blijkt uit de HealthTracker© van communicatie-adviesbureau Porter Novelli en De Vos & Jansen Healthcare, een continu onderzoek onder ruim 600 Nederlanders.
Informatiebron

De website van een ziekenhuis is voor veel Nederlanders (71 procent) de belangrijkste bron van informatie over een ziekenhuis, gevolgd door de huisarts (59 procent), familie en vrienden (43 procent), de verzekeraar (29 procent) en nieuwssites gericht op gezondheid (20 procent). Op zo’n ziekenhuiswebsite zouden Nederlanders niet alleen meningen willen lezen. Ook interactie is gewenst, meer nog met de arts (1 op de 3) dan met andere patiënten (1 op de 5). Het meest hebben Nederlanders behoefte aan aanvullende medische informatie over een ziektebeeld en de mogelijkheid om online afspraken te maken.
Goede communicatie

De communicatie van een ziekenhuis in het algemeen is voor de helft van de Nederlanders een graadmeter voor de kwaliteit van de zorg. Voor sommigen is dit zelfs medebepalend voor de keuze van een instelling, zo blijkt uit het onderzoek.

In de communicatie van een ziekenhuis vinden Nederlanders vooral volledigheid erg belangrijk, net als begrijpelijke taal. Medische termen moeten bijvoorbeeld goed worden uitgelegd. Voor bijna de helft van de Nederlanders (44 procent) weerspiegelt de kwaliteit van de communicatie de kwaliteit van de zorg. Een vijfde laat deze kwaliteit zelfs meespelen bij de keuze voor een ziekenhuis. Gelukkig is vrijwel niemand (slechts 5 procent) ontevreden over de helderheid en begrijpelijkheid van de communicatie.
Social media

Social media worden nog niet veel gebruikt om informatie over ziekenhuizen te zoeken, maar daar lijkt verandering in te komen. Bijna 2 op de 5 Nederlanders geven aan dat ze social media zouden raadplegen om ervaringsverhalen van andere patiënten te lezen. Bij jongeren is dit de belangrijkste reden om social media te bezoeken. Voor 30-plussers en ouderen is aanvullende medische informatie over het ziektebeeld de belangrijkste reden. Daarnaast is een derde (31 procent) van plan in de toekomst zelf berichten, recensies, foto’s of video’s over het ziekenhuis of medisch personeel op social media te plaatsen.