Kamer geeft verpleegkundig specialist kader

op .

De Tweede Kamer wil de Wet BIG zo aanpassen dat taakherschikking mogelijk wordt. Hiermee krijgen verpleegkundig specialisten zelfstandige bevoegdheden voor het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen.

Kamer geeft verpleegkundig specialist kader
De Tweede Kamer wil de Wet BIG zo aanpassen dat taakherschikking mogelijk wordt. Hiermee krijgen verpleegkundig specialisten zelfstandige bevoegdheden voor het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen.


Mijlpaal

Naast het wijzigingsvoorstel van de Wet BIG wordt in een de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) duidelijk omschreven onder welke voorwaarden de bedoelde bevoegdheden aan verpleegkundig specialisten worden toegekend. Beroepsvereniging V&VN, die zich al jaren sterk maakt voor een sterkere juridische positie van verpleegkundig specialisten, spreekt van “een mijlpaal voor de verpleging”.

 

Werking

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel gaat het voorstel nog naar de Eerste Kamer en treedt het pas formeel in werking na publicatie in de Staatscourant. Naar verwachting zal de AMvB, waarvoor een andere goedkeuringsprocedure geldt, ongeveer tegelijkertijd van kracht worden. Daarna zijn de nieuwe zelfstandige bevoegdheden een feit