VWS en IGZ meten kwaliteit op verkeerde manier

op .

Uitkomstmetingen zijn een betere graadmeter voor de kwaliteit van zorg dan proces- en structuurindicatoren. VWS en de inspectie maken hier echter onvoldoende gebruik van bij het verlenen van vergunningen voor gespecialiseerde behandelingen. Dat concluderen het Catharina Hartcentrum en adviesbureau The Decision Group op basis van onderzoek naar outcome measures.

VWS en IGZ meten kwaliteit op verkeerde manier


Uitkomstmetingen zijn een betere graadmeter voor de kwaliteit van zorg dan proces- en structuurindicatoren. VWS en de inspectie maken hier echter onvoldoende gebruik van bij het verlenen van vergunningen voor gespecialiseerde behandelingen. Dat concluderen het Catharina Hartcentrum en adviesbureau The Decision Group op basis van onderzoek naar outcome measures.


Verweer

Toenmalig minister Klink besloot in 2010 het aantal ziekenhuizen dat hartklepoperaties via een katheter mag uitvoeren op advies van Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tot vijf te beperken. Het Catharina dreigde destijds, samen met nog enkele andere ziekenhuizen, buiten de boot te vallen. Het Eindhovense ziekenhuis verweerde zich van meet af aan tegen de opzet en uitkomsten van de selectieprocedure. In februari besloot minister Schippers het aantal ziekenhuizen dat de betreffende hartoperatie mag uitvoeren alsnog tot elf uit te breiden.  


Ten onrechte

Volgens het Catharina Ziekenhuis bewijzen de uitkomsten van het onderzoek van The Decision Group dat het Catharina Hartcentrum ten onrechte niet werd geselecteerd. Gemeten naar uitkomstindicatoren als sterftecijfer tijdens en na de operatie, de dertig daags overleving en het percentage heroperaties, scoort het Catharina Hartcentrum uitstekend.


Nek uitsteken

Het onderzoek toont volgens het Catharina Ziekenhuis ook aan uitkomstenindicatoren een betere graadmeter zijn voor kwaliteit dan de proces- en structuurindicatoren die door de IGZ en VWS worden gehanteerd.  De kennis en ervaring die in het onderzoek zijn opgedaan wil het Catharina Ziekenhuis nu inzetten bij een gezamenlijk project van de hartcentra van het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Catharina. Deze twee grootste hartcentra van Nederland streven er naar om eind 2011 transparant te rapporteren aan patiënten, verzekeraars en overheid over de uitkomsten van de geleverde zorg. “Uniek aan dit traject is dat het initiatief ligt bij de medisch specialisten die hiermee hun nek uitsteken en een voortrekkersrol nemen in Nederland”, stelt het Catharina Ziekenhuis in een persbericht.