OM pleit voor fraudemeldpunt zorg

op .

Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam wil dat er een meldpunt komt waar instanties in de zorg vermoedens van fraude kunnen melden. Ook moet er een richtlijn komen hoe keuringsartsen bij dergelijke vermoedens kunnen omgaan met hun beroepsgeheim. Daarnaast zouden ernstig (geestes)zieke patiënten vaker moeten worden gecontroleerd of herkeurd.

OM pleit voor fraudemeldpunt zorg


Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam wil dat er een meldpunt komt waar instanties in de zorg vermoedens van fraude kunnen melden. Ook moet er een richtlijn komen hoe keuringsartsen bij dergelijke vermoedens kunnen omgaan met hun beroepsgeheim. Daarnaast zouden ernstig (geestes)zieke patiënten vaker moeten worden gecontroleerd of herkeurd.


Rapport OM

Dat schrijft het OM samen met de Bovenregionale Recherche Zuid-West in een rapport dat vrijdag aan drie ministeries is gestuurd. De omvang van fraude met onder meer persoonsgebonden budgetten (pgb’s) blijft onduidelijk, doordat het medisch beroepsgeheim onderzoek van politie en justitie in de weg staat.


PGB-fraude

Het rapport is opgesteld naar aanleiding van een omvangrijke fraude met de zogenoemde pgb’s. Twee psychiaters zouden onder meer hun medewerking hebben verleend aan medische beoordelingen waardoor mensen ten onrechte uitkeringen of pgb’s ontvingen. Twee andere verdachten zouden ‘patiënten’ hebben aangedragen.


Tientallen miljoenen

De zogenaamde patiënten die depressief of psychotisch zouden zijn, bleken in de praktijk weinig te mankeren. Ze zorgden voor een kind, reden auto, gingen uit, winkelden of werkten. De totale schade zou in de tientallen miljoenen euro’s kunnen lopen, ook omdat sommigen op kosten van de gemeente hun huis lieten verbouwen.


Controle

Politie en justitie bepleiten in het rapport verder dat controlerende instanties onaangekondigde huisbezoeken afleggen. “Dat had eerder duidelijk gemaakt dat mensen minder ziek waren dan ze zich voordeden.” Ze raden ook onder meer zorgverzekeraars en uitkeringsinstantie UWV aan alle systemen te scannen op mensen een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, die niet zijn opgenomen.


Bron: ANP