CAO-overleg GGZ

op .

Vrijdag 18 maart vond de tweede onderhandelingsronde plaats voor een nieuwe CAO GGZ. Tijdens het overleg is er vooral met elkaar van gedachten gewisseld over de voorstellen die werknemers resp. werkgeversorganisaties eerder hadden ingediend.

CAO-overleg GGZ


Vrijdag 18 maart vond de tweede onderhandelingsronde plaats voor een nieuwe CAO GGZ. Tijdens het overleg is er vooral met elkaar van gedachten gewisseld over de voorstellen die werknemers resp. werkgeversorganisaties eerder hadden ingediend.  Voorstellen beargumenteren en toelichten is dan aan de orde. Uiteindelijk doel daarvan is te komen tot een pakket aan maatregelen waarover verder onderhandelt kan worden.

Het overleg verliep constructief en alom heerste het gevoel dat de werkgevers begrip kunnen opbrengen voor de beargumenteerde voorstellen. Opmerkelijk is dat alle voorstellen van GGZNederland nog op tafel liggen, wellicht is het  mogelijk om in de volgende ronde tot oplossingen te komen middels het “loven en bieden”.

Alle werknemersorganisaties hebben aangegeven dat weliswaar over alle thema’s te praten valt maar dat niet elke oplossing geaccepteerd zal worden, kortom de meerwaarde voor de werknemers zal telkens moeten blijken. Omdat er ook gewerkt moet worden aan duurzame inzetbaarheid van werknemers, wordt veel waarde gehecht aan goede roosters, voldoende hersteltijd en dus aan de verlofuren van het levensfasebudget. Ook wordt er nagedacht over een manier waarop er meer zekerheid en rust in de roosters kan worden gecreëerd.

Andere punten die van belang zijn voor het aantrekkelijk houden van de GGZ zijn loon, verbetering van de reiskostenvergoeding en opleidingen.

Het volgende overleg vindt plaats op 19 april.