Raden van toezicht krimpen en vergrijzen

op .

De raden van toezicht in de zorg, woningbouw en onderwijs vergrijzen. Met name de gemiddelde leeftijd van mannelijke toezichthouders –goed voor zo’n driekwart van de toezichthouders- stijgt. Was deze leeftijd in 2008 58 jaar, gemeten over 2010 is die gestegen tot 62 jaar.Raden van toezicht krimpen en vergrijzen


De raden van toezicht in de zorg, woningbouw en onderwijs vergrijzen. Met name de gemiddelde leeftijd van mannelijke toezichthouders –goed voor zo’n driekwart van de toezichthouders- stijgt. Was deze leeftijd in 2008 58 jaar, gemeten over 2010 is die gestegen tot 62 jaar. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Diversiteit en toezicht’ van wervings- en selectiebureau voor toezichthouders Zitoe.


Veranderen

Uit het onderzoek blijkt tevens dat toezichthouders meer dan twee jaar geleden de samenstelling van de raad van toezicht willen veranderen. Dertig procent van de respondenten in het Zitoe-onderzoek geeft aan dat ze meer vrouwen in de raad van toezicht willen. Twee jaar geleden was dit nog twintig procent.


Spanningsveld

De feitelijke toename van het aantal vrouwen in toezichtfuncties is met een groei van 1,8 procent echter zeer beperkt. Het aandeel van vrouwen in toezichtfuncties  komt daarmee in het Zitoe-onderzoek op 26 procent. Zitoe concludeert dan ook dat er ‘een geweldig spanningsveld’ bestaat tussen de wil om diversiteit in het toezicht te brengen, en de realiteit. Opvallend is dat geen enkele raad van toezicht de samenstelling van de raad van toezicht heeft opgenomen in het functieprofiel, terwijl in 2008 nog zo’n acht procent dit deed.


Sekseverdeling

De noodzaak om raden van toezicht te diversifiëren concentreert zich op de sekseverdeling. Slechts vijftien procent van de toezichthouders wil meer etnische diversiteit, maar tien procent noemt leeftijdsdifferentiatie als prioriteit. Het aantal toezichthouders van niet-Nederlandse origine is gestegen van 1,1 procent in 2008 naar 1,3 procent in 2010.

 

Multicommissaris

Zitoe constateert ook dat de raden van toezicht kleiner worden. Veel raden van toezicht zijn kleiner dan statutair vereist is. De multicommissaris is op zijn retour, zo blijkt uit het onderzoek van Zitoe. De gemiddelde toezichthouder zit nog altijd in drie raden van toezicht, maar het aantal personen dat in meerdere raden van toezicht zit is afgenomen van 51 procent in 2008 naar 47 procent in 2010. “Mogelijk dat dit het gevolg is van de eisen die in de diverse codes worden gesteld, de aandacht van de media en het tijdsbeslag”, aldus Zitoe.