Nederland moet zorgkosten meer dan halveren

op .

Om niet failliet te gaan en internationaal mee te kunnen moet Nederland de zorgkosten de komende decennia met bijna zeventig procent terugdringen. Dit betekent meer individuele financiële verantwoordelijkheid en het inperken van collectieve vergoedingen. Dit stelt trendwatcher Adjiedj Bakas in zijn nieuwe boek “De Toekomst van Gezondheid”.

 

 


Nederland moet zorgkosten meer dan halveren


Om niet failliet te gaan en internationaal mee te kunnen moet Nederland de zorgkosten de komende decennia met bijna zeventig procent terugdringen. Dit betekent meer individuele financiële verantwoordelijkheid en het inperken van collectieve vergoedingen. Dit stelt trendwatcher Adjiedj Bakas in zijn nieuwe boek “De Toekomst van Gezondheid”.
Bakmeel

Volgens Bakas is de zorgsector momenteel “als zelfrijzend bakmeel: ze dijt alsmaar verder uit”. Als de overmatige kostenstijging voor vergrijzing en zorg doorzet is Nederland, net als zestig procent van de andere landen, in 2060 failliet, stelt Bakas op gezag van kredietbeoordelaar Standard&Poors. Momenteel geeft Nederland per jaar ruim negen procent van het bruto binnenlands product uit aan zorg, terwijl dit in Singapore slechts 3,5 procent is. "Dat moet in Nederland ook lukken," aldus Bakas. "Anders gaat de wal het schip keren en dat is niet fijn."
Radicaal hervormen

Om een financieel doemscenario voor te zijn, moet Nederland volgens Bakas nu radicaal gaan hervormen. De burger zal in de eenentwintigste eeuw meer verantwoordelijkheid moeten nemen en ook financieel de consequenties moeten gaan dragen van ongezond gedrag. “Te veel aangekomen terwijl de weegschaal al kreunde onder uw gewicht?”, aldus Bakas. “Dan gaat de ziektekostenpremie, hups, omhoog!”
Prijskaartje

Bakas wil daarnaast paal en perk stellen aan het collectief vergoeden van telkens nieuwe behandelmethoden. “De genezingsmogelijkheden zijn tegenwoordig omvangrijker dan ooit”, stelt Bakas. “Alleen is het prijskaartje dusdanig dat variatie in het beschikbaar stellen van zorgmogelijkheden onontkoombaar is. Iedereen gelijk behandelen en alle medische mogelijkheden ter beschikking stellen die er op de markt zijn, kan niet meer.”
Samenwerkingsverbanden

Voor wat betreft de ouderenzorg kijkt Bakas naar het voorbeeld van Duitsland. “Wij kennen in ons land ook een alsmaar uitdijende AWBZ”, aldus Bakas. “Dit in tegenstelling tot Duitsland, waar kinderen in veel grotere mate verantwoordelijk zijn voor hun bejaarde ouders. Onze oosterburen wijzen ons hier de weg.” Bakas voorspelt daarnaast ook de komst van radicaal andere financieringsarrangementen en samenwerkingsverbanden tussen zorgverzekeraars, pensioenfondsen en woningbouwcorporaties.
Generatiestrijd

Bakas voorziet dat de financiële houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel verder onder druk komt door de komende generatiestrijd. “Vorige generaties hebben vele voorzieningen prima geregeld, voor zichzelf wel te verstaan”, aldus Bakas. “Voor jongeren breekt een veel soberder tijd aan. Dit kan heel wel een NINJA-generatie worden: No Income, No Job, no Assets.” De komst van een dergelijke generatie vraagt volgens Bakas om nieuwe vormen van solidariteit.