Gehandicaptenzorg moet beleid aanpassen op vergrijzing

op .

Bestuurders en toezichthouders van instellingen voor gehandicaptenzorg moeten specifiek beleid ontwikkelen dat is gericht op de ouder wordende doelgroep. Dat stellen KansPlus en VraagRaak naar aanleiding van het rapport ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’.

Gehandicaptenzorg moet beleid aanpassen op vergrijzing
Bestuurders en toezichthouders van instellingen voor gehandicaptenzorg moeten specifiek beleid ontwikkelen dat is gericht op de ouder wordende doelgroep. Dat stellen KansPlus en VraagRaak naar aanleiding van het rapport ‘Kwaliteit van leven kent geen leeftijd en beperking’.
Onduidelijk

Uit het onderzoek van het Belangennetwerk voor verstandelijk gehandicapten en het Steunpunt medezeggenschap cliëntenraden, blijkt dat bijna de helft van de instellingen voor gehandicaptenzorg niet weet of er een beleid wordt gehanteerd dat gericht is op de vergrijzing. Een kwart gaf aan een dergelijk beleid niet te hanteren.
Systematisch

KansPlus en VraagRaak zijn van mening dat elke instelling een beleid gericht op de ouder wordende cliënten behoort te ontwikkelen en - samen met de cliëntenraad - vast te stellen. Ook moet de instelling systematisch bekijken wat in de nabije toekomst moet gebeuren om in te kunnen spelen op het ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast concluderen de twee partijen dat er nog een slag te slaan is in de communicatie met cliënten en familieleden over dit thema.
Handreiking

Naar aanleiding van het onderzoek gaan KansPlus en VraagRaak een handreiking en wegwijzer maken voor naasten en medezeggenschapsorganen. Met behulp hiervan kunnen de betrokkenen systematisch noodzakelijke aanpassingen in de zorg- en dienstverlening voor hun familielid – bijvoorbeeld bij de zorgplangesprekken - aan de orde stellen. De medezeggenschapsorganen kunnen de handreiking en wegwijzer gebruiken om het beleid waar nodig te beïnvloeden.