Onderhandelingen CAO UMC opgeschort

op .

Het overleg over een nieuwe CAO UMC is tot 21 maart opgeschort omdat de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) eerst haar leden wil raadplegen, zo heeft de werkgeversorganisatie vrijdag bekend gemaakt.

Onderhandelingen CAO UMC opgeschort
Het overleg over een nieuwe CAO UMC is tot 21 maart opgeschort omdat de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU) eerst haar leden wil raadplegen, zo heeft de werkgeversorganisatie vrijdag bekend gemaakt.
Loonsverhoging

In de nieuwe cao wil de NFU een begin maken met het verder flexibiliseren van de bedrijfsvoering en inzet van medewerkers. Dit heeft gevolgen voor overwerk, bereikbaarheids- en aanwezigheidsdiensten en onregelmatige diensten. Ook heeft de NFU aangegeven in 2011 geen mogelijkheid te zien om de lonen verder te verhogen. Oorzaak hiervoor is het toegenomen financieel zware weer. De loonsverhoging van 3,5 procent in 2010 heeft een zware last gelegd op de begroting van de UMC's en was achteraf gezien ruim en niet passend in het economisch klimaat. Daarbij staat nog een aantal opgelegde overheidsbezuinigingen voor de deur. Voor een meerjarige cao ziet de NFU wel ruimte om tot een loonsverhoging te komen. Voordat de NFU hierover verder onderhandelt, wil de werknemersorganisatie het eerst met haar achterban bespreken.