VOORZITTER DE BOER: 'ZIEKENHUIZEN MOETEN BESTUURBAAR BLIJVEN.'

op .

De NVZ kan zich vinden in uitbreiding van vrije prijsvorming naar 70% van de behandelingen. Nu is nog slechts een derde van het ziekenhuisbudget vrij onderhandelbaar; voor het overige deel geldt een vastgesteld budget. 'Een grote stap vooruit, waarvoor wij jaren hebben gepleit', de Boer, 'we zitten nu vast tussen twee systemen.

VOORZITTER DE BOER: ‘ZIEKENHUIZEN MOETEN BESTUURBAAR BLIJVEN.’
Grote stap vooruit

De NVZ kan zich vinden in uitbreiding van vrije prijsvorming naar 70% van de behandelingen. Nu is nog slechts een derde van het ziekenhuisbudget vrij onderhandelbaar; voor het overige deel geldt een vastgesteld budget. 'Een grote stap vooruit, waarvoor wij jaren hebben gepleit', de Boer, 'we zitten nu vast tussen twee systemen. Dat is onwerkbaar voor ziekenhuizen'. Ook de overstap van het bestaande stelsel van productbeschrijvingen (DBC) naar een nieuw, compact systeem (DOT) is in lijn met het branchebeleid. De NVZ heeft indertijd zelf het initiatief genomen voor de introductie van DOT.

 

Overgangsregeling

De minister heeft aangekondigd dat ziekenhuizen in de overgangsfase (2012 en 2013) een compensatie krijgen wanneer zij door de overgang van budget- naar prestatiebekostiging met al te grote schommelingen in hun omzet worden geconfronteerd. De NVZ juicht dit principe toe, maar wil wel beoordelen hoe de overgangsregeling eruit zal zien.

 

 Verzekeraars meer risicodragend

Tegelijkertijd zullen zorgverzekeraars meer risicodragend worden. Dat was al voorzien bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006, maar tot dusverre kwam die verantwoordelijkheid onvoldoende uit de verf. De Boer: 'Verzekeraars moeten hun rol nu echt gaan oppakken, en scherp gaan inkopen op basis van kwaliteit en prijs. De primaire verantwoordelijkheid voor beheersing van het macrobudget ligt straks bij de zorgverzekeraars'.

 

 

 

 Budgetoverschrijdingen

Onderdeel van de plannen van de minister is een nieuw artikel in de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Dat artikel moet erin voorzien dat eventuele overschrijdingen van het macrobudget achteraf worden verhaald op ziekenhuizen. De minister spreekt hierbij over een uiterst middel. Roelf de Boer: 'Als het systeem met risicodragende zorgverzekeraars goed werkt, hoeft dit monstrum niet te worden aangewend. Toepassing van het instrument is namelijk de dood in de pot, en in strijd met de grotere dynamiek die de minister beoogt. Daarom vinden wij het een absolute voorwaarde dat verzekeraars in hun rol komen”.


Bron: NVZ