Achmea gaat bij zorginkoop selecteren op kwaliteit

op .

Zilveren Kruis Achmea en Agis Zorgverzekeringen contracteren per 1 januari 2012 geen ziekenhuizen meer die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen die de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) voor een achttal operaties heeft vastgesteld.

Achmea gaat bij zorginkoop selecteren op kwaliteit
Zilveren Kruis Achmea en Agis Zorgverzekeringen contracteren per 1 januari 2012 geen ziekenhuizen meer die niet voldoen aan de kwaliteitsnormen die de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) voor een achttal operaties heeft vastgesteld.
Specialisatie en concentratie

Vooruitlopend hierop willen de zorgverzekeraars van Achmea dit jaar samen met de ziekenhuizen de stap gaan zetten naar specialisatie en concentratie van risicovolle behandelingen. Het concentreren van hoogcomplexe zorg vergroot de succeskans voor de patiënt en vermindert het risico op complicaties, stelt Achmea op haar website. Dit betekent volgens de zorgverzekeraar niet dat ziekenhuizen die op dit moment onder de norm zitten slechte zorg leveren. "We willen alleen dat de zorg nog beter wordt en iedereen de allerhoogste kans op succes krijgt", meldt Achmea op haar website.
Zorg herschikken

"Met ziekenhuizen die (nog) niet aan de normen voldoen en de omliggende ziekenhuizen gaan we de komende maanden bespreken welke mogelijkheden er zijn om de zorg te herschikken door samenwerkingsverbanden of het niet meer uitvoeren van deze behandeling. Daarbij willen we zo veel mogelijk rekening houden met regionale spreiding, zodat onnodig lange reistijden worden voorkomen", aldus Roelof Konterman, voorzitter divisie Zorg van Achmea.

De NVvH heeft de normen opgesteld voor zeven oncologische aandoeningen en één vaataandoening
Bron: Skipr