Medisch specialist wil gewone werkweek

op .

Ook gynaecologen, reumatologen en neurologen willen niet altijd meer voltijds werken. Man én vrouw werken liever wat minder uren per week. Dit heeft zijn weerslag op de aanwas in de opleidingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).

Medisch specialist wil gewone werkweek
Ook gynaecologen, reumatologen en neurologen willen niet altijd meer voltijds werken. Man én vrouw werken liever wat minder uren per week. Dit heeft zijn weerslag op de aanwas in de opleidingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).
Toekomst specialisten

De komende vijftien jaar stopt een flink aantal oudere gynaecologen, reumatologen en neurologen met werken. Zij worden vervangen door grotere aantallen medisch specialisten in opleiding binnen die disciplines. NIVEL-programmaleider Ronald Batenburg: "Medisch specialisten werken relatief veel uren. Wat voortdurend boven deze arbeidsmarkten zweeft, is dat de huidige specialisten eigenlijk mínder willen gaan werken. En ook de jongere generatie, man én vrouw, verwacht minder te gaan werken dan de huidige generatie. Het Capaciteitsorgaan houdt daar bij de instroomplanning van artsen in de opleiding voor medisch specialist rekening mee, opdat er in de toekomst voldoende specialisten zijn binnen de verschillende medische disciplines."
Meer vrouwen

Het NIVEL onderzocht in 2009 en 2010 voor de beroepsverenigingen van gynaecologen, reumatologen en neurologen niet alleen de werkzaamheid van de huidige beroepsgroep, maar ook de wensen van de aankomende generatie. Binnen deze drie medische specialismen is het aantal vrouwen de afgelopen tien jaar toegenomen. Bij de neurologen van 20 naar 30 procent en bij de gynaecologen en reumatologen van een kwart naar de helft. Batenburg: "Dit zien we terug in de omvang van de gewenste werkweek van specialisten."
Werkwensen

Bij alle drie de beroepsgroepen blijkt dat de specialisten in opleiding gemiddeld minder wensen te werken dan de huidige specialisten. De specialisten in opleiding neurologie willen 7,1 procent minder werken dan de huidige generatie, bij gynaecologie is dat 11,1%, en bij reumatologie 8,9 procent. Batenburg: "Worden deze wensen werkelijkheid, dan zou met de nieuwe generatie de capaciteit sneller kunnen gaan dalen dan nu het geval is."
Landelijke trend

Mannen en vrouwen verschillen nog steeds in hun gewenste werkweek. Maar beider wens tot minder werken is over de generaties opvallend constant. Werken de mannelijke specialisten gemiddeld een tiende meer dan hun vrouwelijke collega's, bij de gewenste werkweek is dit verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke specialisten in opleiding nagenoeg even groot. Batenburg: "Volgens het CBS bestaat sinds 2000 een algemene trend in Nederland tot minder werken, en wil zo'n 10% van de hoger opgeleide werknemers eigenlijk minder werken. Wat dat betreft vallen de medisch specialisten dus niet uit de toon en sluiten zij aan bij een landelijke trend."