Veldhuijzen van Zanten: € 99 miljoen per jaar voor stages in zorginstellingen

op .

Het stagefonds voor zorginstellingen wordt vanaf 2012 gevuld met € 99 miljoen per jaar. Dit heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) besloten naar aanleiding van een evaluatie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix. Daaruit is gebleken dat dankzij het stagefonds meer en betere stages zijn gerealiseerd.

Veldhuijzen van Zanten: € 99 miljoen per jaar voor stages in zorginstellingen
Het stagefonds voor zorginstellingen wordt vanaf 2012 gevuld met € 99 miljoen per jaar. Dit heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) besloten naar aanleiding van een evaluatie, uitgevoerd door onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix. Daaruit is gebleken dat dankzij het stagefonds meer en betere stages zijn gerealiseerd.
Uit de evaluatie blijkt dat er de afgelopen drie jaar ruim 20 procent meer stageplaatsen zijn aangeboden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), van 24.000 in 2008 naar 29.000 in 2010. In het hoger beroepsonderwijs (hbo) is het aantal van 5.000 stageplaatsen nagenoeg gelijk gebleven, ondanks enkele factoren die een remmend effect hadden op het aantal stageplaatsen, zoals fusies, reorganisaties en bezuinigingen. Dankzij het stagefonds hebben in 2010 zo’n 1.400 zorgconcerns een stageplaats kunnen regelen voor bijna 100.000 studenten.
Naast meer stageplaatsen blijkt uit de evaluatie ook dat de kwaliteit van de stagebegeleiding verbeterd is. Zowel zorginstellingen als de betrokken onderwijsinstellingen geven dit aan. Het stagefonds heeft het voor zorginstellingen mogelijk gemaakt om te investeren in betere stagebegeleiding.
Verder blijkt uit de evaluatie dat de administratieve lasten voor de zorginstellingen laag zijn.


 


Bron:  Skipr