Zorginnovatieplatform stopt

op .

Het Zorginnovatieplatform houdt in de huidige vorm op te bestaan. Er komt een nieuw informatiepunt voor zorginnovaties, dat voor de zomer moet gaan starten.Zorginnovatieplatform stopt
Het Zorginnovatieplatform houdt in de huidige vorm op te bestaan. Er komt een nieuw informatiepunt voor zorginnovaties, dat voor de zomer moet gaan starten.
Brief

Minister Schippers kondigt het stopzetten van het ZIP aan in de Kamerbrief Arbeidsmarkt die ze op 4 maart naar de kamer stuurde als voorbereiding op het Algemeen Overleg Arbeidsmarkt  op 9 maart. "Het Zorginnovatieplatform (ZIP) heeft de laatste jaren een belangrijke rol gespeeld bij het agenderen en adresseren van innovatie in de zorg. Gedurende deze kabinetsperiode zullen wij in een andere vorm werken. Wij willen structureel inzetten op het wegnemen van belemmeringen en het creëren van randvoorwaarden voor innovatie in de zorg. Het Zorginnovatieplatform hebben we beëindigd", aldus de brief.
Centraal informatiepunt

Het ministerie van VWS, het College Van Zorgverzekeringen, de Nederlandse Zorgautoriteit en ZonMw gaan samen één centraal informatiepunt voor zorginnovaties ontwikkelen. Zorgvernieuwers kunnen op het informatiepunt terecht voor de actuele informatie over zorginnovatie, wet- en regelgeving, publieke (financiële) mogelijkheden en goede voorbeelden van zorginnovaties. Het centrale informatiepunt moet voor de zomer in de lucht zijn. 
Bron: Skipr