Specialisten laten DOT links liggen

op .

De betrokkenheid van medisch specialisten bij het project DBC's op weg naar Transparantie (DOT) laat te wensen over. Ook delen ziekenhuizen hun ervaringen bij de gang naar een vereenvoudigde DBC-systematiek te weinig. Dit constateert de Stichting DBCgedeeld, waarin zeventien ziekenhuizen samen werken.

Specialisten laten DOT links liggenDe betrokkenheid van medisch specialisten bij het project DBC's op weg naar Transparantie (DOT) laat te wensen over. Ook delen ziekenhuizen hun ervaringen bij de gang naar een vereenvoudigde DBC-systematiek te weinig. Dit constateert de Stichting DBCgedeeld, waarin zeventien ziekenhuizen samen werken.
Kennis

Uit een enquête onder de zeventien ziekenhuizen blijkt dat bijna zestig procent van de respondenten twijfels heeft over de betrokkenheid van de medisch specialisten bij het DOT-project. Meer dan de helft is het daarnaast oneens met de stelling dat specialisten voldoende kennis over DOT hebben. Een vergelijkbaar percentage vindt dat het belang van kennis  over DOT door specialisten voldoende wordt onderkend.
Afwachten


"Specialisten hebben de neiging het onderwerp, net als bij de introductie van DBC's, naar achter te drukken en hebben een houding van: we wachten wel af tot het gaat gebeuren", reageert  bestuurder Ard Horst van DBCgedeeld. "Daarmee lopen artsen en ziekenhuizen het risico dat ze net een stap te laat zijn om in te spelen op de aankomende ontwikkelingen."
Financiële veer

Per 1 januari 2012 maken de huidige tienduizenden diagnose behandelingcombinaties (DBC's) in het kader van het project DBC's op weg naar Transparantie (DOT) plaats voor beperkt aantal productgroepen. Bovendien hebben ziekenhuizen en specialisten niet langer rechtstreeks invloed op de registratie van de DBC's. Op basis van informatie die de veldpartijen aanleveren stelt een zogeheten grouper automatisch vast welke DBC's het betreft. "Als je je niet goed voorbereid op de nieuwe werkwijze, kun je daar financieel een enorme veer mee laten", waarschuwt Horst.
Uitwisseling

Horst pleit er voor dat ziekenhuizen werk maken van het uitwisselen van ervaringen. "Nu is ieder ziekenhuis voor zichzelf het wiel aan het uitvinden", zegt Horst. "Ziekenhuizen roepen ook al snel dat ze klaar voor DOT zijn en het allemaal wel aan kunnen, maar hoe ver ze daadwerkelijk zijn is niet goed duidelijk. Wij zeggen daarom: ga samen zitten en doe het met elkaar."


 


Bron: Skipr