Eenvoud belangrijk bij uitwerking ggz-dbc's'

op .

Bij de uitwerking van de dbc’s in de geestelijke gezondheidszorg is het belangrijk dat het dbc-systeem eenvoudig blijft. Dat stelt Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland in reactie op de eindnotitie van DBC Onderhoud.

‘Eenvoud belangrijk bij uitwerking ggz-dbc’s’Bij de uitwerking van de dbc’s in de geestelijke gezondheidszorg is het belangrijk dat het dbc-systeem eenvoudig blijft. Dat stelt Paul van Rooij, directeur GGZ Nederland in reactie op de eindnotitie van DBC Onderhoud.

In de eindnotitie staat te lezen dat ‘het probleem van zorgzwaarte op dit moment niet op te lossen is in de huidige productstructuur GGZ’. Volgens de notitie stelt het veld dat het niet mogelijk is om vooraf een combinatie van patiëntkenmerken te noemen die per definitie tot voorspelbare kosten leidt. Individuele nuances zouden ervoor zorgen dat zorginstellingen vaak niet uitkomen met het tarief dat bij een dbc hoort.
Hoofdgroepen

Van Rooij meent juist dat de invoering voorspoedig en zorgvuldig verloopt. “Alles wat misging bij de invoering van dbc’s bij de ziekenhuizen, gaat bij ons goed. We hebben expres niet gekozen voor 30.000 dbc’s maar gelijk ingezet op hoofdgroepen. Dat heeft veel voordelen, denk bijvoorbeeld aan de administratieve lasten die komen kijken bij de invoering van 30.000 dbc’s.”
Eenvoud

Met de hoofdgroepen blijft het systeem volgens Van Rooij ongecompliceerd. “Hoewel we nu merken dat het systeem niet specifiek genoeg is, moeten we blijven opletten dat we het eenvoudig houden. Het moet vooral werkbaar blijven.” De directeur stelt dat de informatie uit de dbc’s wordt aangevuld met effectmetingen en klantervaringen. Daar zijn met zorgverzekeraars goede afspraken over gemaakt. Zo ontstaat zicht op de werkelijk geleverde zorg.. Hierdoor hoeven in de dbc’s individuele nuances minder vaak aangebracht te worden. Binnen dit systeem kan juist goed maatwerk worden geboden.

De ggz-directeur merkt tevens op dat er nog een hoop onderzoek nodig is. “We moeten finetunen, maar de dbc’s zijn uiterst noodzakelijk voor de ggz. De dbc’s zorgen voor veel meer transparantie. Kwaliteit en prestaties worden veel beter zichtbaar. Iedereen, patiënten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheid heeft daar baat bij.”
Kosten

Problemen met de kosten ontstaan doordat de dbc-prijzen al een aantal jaren niet meer zijn bijgewerkt. “Dit jaar komen er nieuwe prijzen en die zullen de twee systemen dichter bij elkaar brengen. We werken nu namelijk nog met dubbelregistratie waardoor we zowel de AWBZ-parameters als het dbc-systeem hanteren. De AWBZ-parameters zijn in de afrekening leidend. Dat verandert hoogstwaarschijnlijk per 2012. De lichten staan op groen, het moet alleen nog politiek besloten worden.”
Draagvlak


DBC Onderhoud stelt ook dat er landelijk draagvlak moet zijn om de ggz-dbc’s goed te laten verlopen. Het is de vraag of dat er wel is, gezien de kritiek van DeVrijePsych, een groep vrijgevestigde psychiaters, over de privacygevoeligheid van de dbc’s in de ggz. Volgens Van Rooij is dat echter een separate discussie. “We merken dat het draagvlak juist heel groot is. De branche zelf en de patiënten zijn heel tevreden. Natuurlijk moeten we de privacy goed in de gaten houden, maar die is wat ons betreft goed geborgd. Het is dus een kleine club die daar problemen mee heeft.”


 


Bron: Zorgvisie