'Beste ziekenhuis bestaat eigenlijk niet'

op .

Er bestaat geen algemeen geaccepteerde methode om kwaliteit van zorg te meten. Dat stelt dr. Hester Lingsma in haar proefschrift ‘Meten van kwaliteit van zorg’ waarop zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is gepromoveerd.

'Sterker nog: een ziekenhuis met een hoog sterftecijfer kan beter zijn dan een ziekenhuis met een laag sterftecijfer,' meent Lingsma.

'Beste ziekenhuis bestaat eigenlijk niet'
Er bestaat geen algemeen geaccepteerde methode om kwaliteit van zorg te meten. Dat stelt dr. Hester Lingsma in haar proefschrift ‘Meten van kwaliteit van zorg’ waarop zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is gepromoveerd.

'Sterker nog: een ziekenhuis met een hoog sterftecijfer kan beter zijn dan een ziekenhuis met een laag sterftecijfer,' meent Lingsma. Immers, 'Als twee ziekenhuizen worden vergeleken en de uitkomsten verschillen sterk, kan dat net zo goed liggen aan toeval en aan de patiëntenpopulatie die ze behandelen.' De Rotterdamse onderzoekster vindt bovendien dat uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken niet openbaar moeten worden gemaakt zolang deze geen rekening houden met statistische onzekerheid en verschillen in patiëntenpopulaties. 'Anders zijn de uitkomsten enkel misleidend.'Kwaliteit van zorg

Lingsma vergeleek zelf tien Nederlandse ziekenhuizen op basis van het percentage patiënten met een herseninfarct dat na 6 maanden was overleden of gehandicapt geraakt. Dit percentage varieerde van 29 procent tot 78 procent. Deze enorme verschillen werden echter grotendeels veroorzaakt door de soorten patiënten die waren opgenomen. Slechts een klein deel was te wijten aan verschillen in zorg.Inspectie voor de Gezondheidszorg

Lingsma spaarde in haar proefschrift de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet. Deze baseert zijn uitkomsten vaak op kleine aantallen patiënten per ziekenhuis, slechts tientallen mensen. Dat maakt de door de inspecteurs vastgestelde kwaliteit onzeker, zegt ze. Daarmee wordt slechts de schijn van transparantie gewekt.Bron: Erasmus MC