NMa wraakt regierol topklinische ziekenhuizen

op .

Gezamenlijk overleg tussen ziekenhuizen over regionale taakverdeling, valt in de regel onder het kartelverbod. Een regierol voor topklinische ziekenhuizen bij concentratie en spreiding van zorg is dan ook uit den boze. Dat stelt bestuurder Henk Don van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

NMa wraakt regierol topklinische ziekenhuizen
Gezamenlijk overleg tussen ziekenhuizen over regionale taakverdeling, valt in de regel onder het kartelverbod. Een regierol voor topklinische ziekenhuizen bij concentratie en spreiding van zorg is dan ook uit den boze. Dat stelt bestuurder Henk Don van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
Helder

Don reageert hiermee op een recent pleidooi van oud-St. Antonius-bestuurder en voorzitter van de Stichting Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen Maarten Rook. In het Financiëele Dagblad betoogt Rook dat topklinische ziekenhuizen een belangrijke rol kunnen spelen bij de concentratie en spreiding van zorg, samen met de hen omringende basisziekenhuizen. "Voor de NMa is het helder", aldus Don. "Onderlinge specialisatieafspraken waardoor de zorg bij bepaalde ziekenhuizen wordt geconcentreerd, beperken de keuzemogelijkheden voor patiënten en daarmee de concurrentie."
Zorgverzekeraar

Don benadrukt dat de NMa niet tegen concentratie per se is, zolang dit maar gebeurt onder de regie van de zorgverzekeraars. Als vragende partij namens hun verzekerden, laten verzekeraars zich volgens Don leiden door de kwaliteit en de bereikbaarheid van zorg. Het staat ziekenhuizen wel vrij om zelfstandig te bepalen of zij zich willen specialiseren. Het is volgens Don in dat geval aan de zorgverzekeraars om na te gaan hoe zij aan hun zorgplicht kunnen voldoen.
Concurrentiedruk

Waar het concentratieafspraken tussen ziekenhuizen betreft, ziet Don twee problemen. Doordat de concurrentiedruk wegvalt, worden ziekenhuizen onvoldoende geprikkeld om de kwaliteit en efficiëntie hoog te houden en te verbeteren. Daarbij maken ziekenhuizen volgens Don niet per definitie de beste keuze bij het concentreren van zorg. "Zo bestaat de kans dat elk van de betrokken ziekenhuizen bepaalde behandelingen krijgt toegewezen", gelooft Don. "Uit het oogpunt van prijs-kwaliteitverhouding is het wellicht beter dat één of twee ziekenhuizen alle specialistische behandelingen blijven verrichten en de andere daar volledig mee stoppen. Die keuze is dan in het belang van de patiënt en de zorgverzekeraar."In het aprilnummer van Skipr-magazine, dat medio maart verschijnt onder de titel "Mededinging: moedwil en misverstand" een uitgebreid verhaal over mededingingsrecht in de zorgesctor.


 


Bron:  Skipr.