Medicatiefouten door verschillen in patiëntendossiers'

op .

Huisartsen maken vaak fouten in hun patiëntenregistratie, waardoor er verkeerde informatie over bijvoorbeeld het medicijngebruik of de ziektegeschiedenis van een patiënt terechtkomt in elektronische patiëntendossiers. Dat constateert onderzoeksinstituut Nivel in een rapport.

‘Medicatiefouten door verschillen in patiëntendossiers’
Huisartsen maken vaak fouten in hun patiëntenregistratie, waardoor er verkeerde informatie over bijvoorbeeld het medicijngebruik of de ziektegeschiedenis van een patiënt terechtkomt in elektronische patiëntendossiers. Dat constateert onderzoeksinstituut Nivel in een rapport.
Onderzoek

Nivel deed onderzoek in de regio Twente, waar huisartsen vooroplopen in het elektronisch opslaan van patiëntengegevens. Bijna honderd praktijken deden mee aan het onderzoek.
Verschillen in registratie

Veel verschillen komen door het registratiegedrag van de huisarts zelf. NIVEL-onderzoeker Robert Verheij: "Bij sommige praktijken lijkt een patiënt bijvoorbeeld nog steeds medicijnen te slikken, terwijl het laatste recept al langer dan 6 maanden geleden is uitgeschreven. Dat kan leiden tot medicatiefouten. En ook in de registratie van allergieën en contra-indicaties blijkt veel variatie te bestaan. De ene praktijk registreert ze wel uitgebreid, de andere niet. Terwijl onvolledige registratie van allergieën tot ongewenste bijwerkingen kan leiden." Een deel van de verschillen in de registratie is ook toe te schrijven aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van de verschillende huisartsinformatiesystemen.