Winter is klaar voor beursgang

op .

Zorgondernemer Loek Winter van de DC|Groep en de MC|Groep gaat de beurs op. De obligatieleningen die Winter eind vorig jaar bij wijze van proef uitgaf, worden zo aangepast dat ze aan de beurs vrij verhandelbaar worden. Ook wil Winter kleinere deelnemingen in de orde van vijf tot tienduizend euro mogelijk maken.

Winter is klaar voor beursgangZorgondernemer Loek Winter van de DC|Groep en de MC|Groep gaat de beurs op. De obligatieleningen die Winter eind vorig jaar bij wijze van proef uitgaf, worden zo aangepast dat ze aan de beurs vrij verhandelbaar worden. Ook wil Winter kleinere deelnemingen in de orde van vijf tot tienduizend euro mogelijk maken.
Verkopen

Winter zegt hiermee tegemoet te komen aan de wensen van met name particuliere belangstellenden. In de eerste opzet kende de obligatielening een minimuminleg van 50 duizend euro en een meerjarige looptijd. Door de obligatieleningen vrij verhandelbaar te maken, kunnen investeerders deze op ieder gewenst moment verkopen. Dit betekent tevens dat investeerders bij een gunstige koersontwikkeling een hoger rendement kunnen halen dan de 6,25 procent die Winter belooft.

 

Akkoord

Winter zegt inmiddels een akkoord over de begeleiding van de beursgang te hebben bereikt met twee grootbanken en een plaatsingskantoor. Daarnaast moet Winter zijn plannen bespreken met de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Als de AFM akkoord is,wil Winter over drie maanden de eerste vrij verhandelbare obligatieleningen uitgeven.Ziekenhuis kopen

Het geld dat Winter met de obligatielening aantrekt, is vooralsnog bedoeld om de uitbreiding van de DC|Groep te financieren. Winters plannen houden echter niet op bij zijn ZBC-keten. "Het wordt interessanter als we straks een nieuw ziekenhuis gaan kopen", aldus Winter. "Dan zullen we zeker twintig tot vijfentwintig miljoen euro moeten ophalen. Maar dat gaat makkelijk lukken, let maar op." Winter zegt nog geen specifiek ziekenhuis op het oog te hebben.‘Geen aandelen'

Winter zegt niet bevreesd te zijn voor politieke tegenwind uit Den Haag. Volgens Winter is minister Schippers van Volksgezondheid voorstander van de nieuwe financieringsvorm.  In antwoord op kritische Kamerleden laat Winter weten dat het nog steeds om een obligatielening gaat en niet om aandelen. In het laatste geval zouden private investeerders, anders dan bij een obligatielening, rechtstreekse zeggenschap krijgen. "Zowel de markt als de zorg zijn nog niet klaar voor aandelen", stelt Winter.Risico

Winter erkent wel dat het budgetplafond zoals minister Schippers dat wil invoeren een risico kan inhouden voor zijn plannen. Het rendement dat Winter investeerders belooft, veronderstelt namelijk een flinke groei van de activiteiten van de DC|Groep. Dit kan botsen op Schippers' voornemen om de kosten van de curatieve zorg te beteugelen. Winter verwacht niettemin juist vanwege het innovatieve karakter van zijn plannen voldoende politieke armslag te krijgen.


 


Bron: Skipr