Tachtig ontslagen bij ZorgAccent

op .

ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente schrapt 80 van de 220 banen. Het betreft met name managers en medewerkers van de ondersteunende diensten. De organisatie heeft de medewerkers maandag geïnformeerd na akkoord van de OR en de cliëntenraad.

Tachtig ontslagen bij ZorgAccentZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente schrapt 80 van de 220 banen. Het betreft met name managers en medewerkers van de ondersteunende diensten. De organisatie heeft de medewerkers maandag geïnformeerd na akkoord van de OR en de cliëntenraad.
Wijkgericht werken

ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente voert in 2011 in de hele thuiszorg het wijkgericht werken door. Dit vraagt om meer ‘handen aan het bed' en minder managers en medewerkers in de ondersteunende diensten. Daarnaast wil de organisatie geleidelijk aan overgaan naar kleinschalige woonvormen in haar verpleeghuizen en wil zij dit doen vanuit een solide financiële situatie.
Werkprocessen op de schop

ZorgAccent & Thuiszorg Noord West Twente kampt vanaf 2010 met een omzetreductie van zo'n 25 procent. Dit komt enerzijds doordat de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg naar de GGD is gegaan en anderzijds doordat gemeenten de Hulp bij het Huishouden vanuit de WMO hebben ingekocht bij andere aanbieders. Om deze situatie het hoofd te bieden, neemt de thuiszorgorganisatie de werkprocessen op de schop. De bureaucratie en overhead moeten verminderen, zodat zoveel mogelijk budget overblijft voor de zorg, stelt de organisatie.
Bron: Skipr