Onderzoekers: schrap eigen bijdrage voor poli-bevalling

op .

De eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling voor vrouwen met een laag risico op complicaties, zou moeten worden geschrapt. Op die manier wordt het voor aanstaande moeders in dunbevolkte gebieden aantrekkelijker om in het ziekenhuis te bevallen, zo stellen onderzoekers van het AMC en het UMCG deze week in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).

Onderzoekers: schrap eigen bijdrage voor poli-bevalling
De eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling voor vrouwen met een laag risico op complicaties, zou moeten worden geschrapt. Op die manier wordt het voor aanstaande moeders in dunbevolkte gebieden aantrekkelijker om in het ziekenhuis te bevallen, zo stellen onderzoekers van het AMC en het UMCG deze week in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).
Sterftecijfers

Uit de publicatie blijkt dat de babysterfte in de noordelijke provincies Friesland en Groningen hoger is dan in de rest van het land. In 2009 noteerde een promovendus van het AMC in BMC Public Health eveneens hogere perinatale sterftecijfers in het noorden. Toen lagen de cijfers op 11,9 in Friesland en 11,5 in Groningen op elke duizend geboorten. Inmiddels zijn deze cijfers iets gedaald, naar respectievelijk gemiddeld 11,3 en 11,1. Ook Zeeland en Flevoland komen negatief uit de bus. Daar overlijden respectievelijk gemiddeld 10,6 en 10,4 baby's per duizend geboorten.
Reistijd en sociaal-economische status

De onderzoekers zien een duidelijke relatie met de afstand die de moeder moet afleggen als ze tijdens de bevalling naar het ziekenhuis moet. Vaak is die reistijd twintig minuten of meer. Ook spelen de sociaal-economische status een rol en de mate waarin verloskundigen of gynaecologen de zwangerschap hebben begeleid. Volgens de onderzoekers blijkt dat moeders in de provincies met de hoogste babysterfte pas relatief laat in de zwangerschap een verloskundige of andere deskundige inschakelen voor advies en begeleiding. In Groningen speelt de lage sociaal-economische positie van veel vrouwen een rol. In Limburg en Brabant is minder reistijd nodig is om bij een ziekenhuis te komen. Daarbij is de sociaal-economische status van moeders hoger. De cijfers liggen daar ook onder het landelijke gemiddelde sterftecijfer van 9,9 per duizend geboorten, namelijk 9,2.
Maatregelen

De onderzoekers pleiten er daarom voor om het voor aanstaande moeders in dunbevolkte gebieden aantrekkelijker te maken om in het ziekenhuis te bevallen. Naast het schrappen van de eigen bijdrage voor een poliklinische bevalling bij een laag risico op complicaties, pleiten de onderzoekers voor snelle voorlichting en begeleiding voor moeders van bijvoorbeeld een verloskundige. Verloskundigen die in de arme wijken van grote steden werken, krijgen een financiële toeslag. De onderzoekers zien graag dat die toeslag ook wordt gegeven aan verloskundigen die op het platteland werken, in de gebieden waar de sterftecijfers het hoogst zijn.
Bron: Skipr