Boer & Croon: ZBC's kunnen zorg 800 miljoen besparen

op .

Zelfstandige Behandelcentra (ZBC's) kunnen de zorg 800 miljoen euro besparing opleveren in 2012, mits de overheid de huidige ongelijkheid in bekostiging tussen ziekenhuizen en ZBC's opheft. Dit blijkt uit een onderzoek dat Boer & Croon in opdracht van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft uitgevoerd.

Boer & Croon: ZBC’s kunnen zorg 800 miljoen besparenZelfstandige Behandelcentra (ZBC's) kunnen de zorg 800 miljoen euro besparing opleveren in 2012, mits de overheid de huidige ongelijkheid in bekostiging tussen ziekenhuizen en ZBC's opheft. Dit blijkt uit een onderzoek dat Boer & Croon in opdracht van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) heeft uitgevoerd.
Inkoop

ZBC's veroorzaken een neerwaartse prijsdruk als de huidige ongelijkheid in bekostiging tussen ziekenhuizen en ZBC's door de overheid wordt weggenomen. Zorgverzekeraars zijn daardoor vrij in het contracteren en kunnen zo doelmatiger inkopen. Dit kan tot circa 800 miljoen euro besparen op het totale ziekenhuisbudget in 2012, blijkt uit het onderzoek van Boer & Croon.
Rem op groei

Het maximeren van de groei tot 2,5 procent per instelling betekent een enorme rem en daarmee acute financiële nood voor veel ZBC's. Bovendien betekent het voor circa 300.000 patiënten geen vrije keuze in 2012, stellen de onderzoekers.
Efficiency

Andere conclusies uit het onderzoek zijn dat de efficiency van ZBC's voor lagere prijzen zorgt ten opzichte van de ziekenhuizen. Ook scoren de klinieken hoger op het gebied van klanttevredenheid rapportcijfer. Zij scoren een 8,5 tegen een 7,4 voor de ziekenhuizen. Daarnaast hebben steeds meer klinieken het ZKN keurmerk dat staat voor kwaliteit.
Ziekenhuiszorg

Een trend die Boer & Croon signaleert is dat ZBC's steeds verder doordringen in de klassieke ziekenhuiszorg. Zij werken nauw samen met andere zorgaanbieders op alle fronten, zoals verwijzing, onderzoek en opleiding. Diverse studies naar de toekomst van de ziekenhuiszorg laten zien dat een deel van de huidige ziekenhuiszorg geschikt is om in een meer gefocuste setting zoals in een ZBC uit te voeren.
Groei en investeringen

De verwachtte verbreding en verdieping van het aanbod zorgt ervoor dat ZBC's groei voorzien voor de komende jaren. Anticiperend hierop hebben ZBC's geïnvesteerd en uitgaven gedaan. In de periode 2005-2009 was sprake van structurele groei. In een gematigd groeiscenario voorziet Boer & Croon een gezamenlijke omvang van circa 650 miljoen van de ZBC's in 2012.


 


Voor rapport klik hier.
Bron: Skipr