Zorgsector meet veel, maar weet weinig'

op .

De zorgsector legt te veel vast in protocollen, zorgplannen en richtlijnen zonder rekening te houden met de praktische toepasbaarheid door zorgverleners. Daarbij worden deze instrumenten vooral gebruikt voor interne en externe verantwoording, terwijl ze juist een bijdrage zouden moeten leveren aan de verbetering van het zorgproces. Dit stelt oud-Agis-topman Rob Adolfsen.

‘Zorgsector meet veel, maar weet weinig'De zorgsector legt te veel vast in protocollen, zorgplannen en richtlijnen zonder rekening te houden met de praktische toepasbaarheid door zorgverleners. Daarbij worden deze instrumenten vooral gebruikt voor interne en externe verantwoording, terwijl ze juist een bijdrage zouden moeten leveren aan de verbetering van het zorgproces. Dit stelt oud-Agis-topman Rob Adolfsen.
Bruikbaarheid

"Er wordt veel vastgelegd zonder naar een slimme bruikbaarheid te kijken", zegt Adolfsen, die sinds eind vorig jaar verbonden is aan adviesbureau Passionned . "In de zorg wordt volop gewerkt aan en met protocollen, zorgplannen en zorgzwaartepakketten, maar er is weinig aandacht voor de vraag hoe je deze gigantische hoeveelheid richtlijnen en werkinstructies  ook daadwerkelijk op een toepasselijke wijze beschikbaar krijgt voor de zorgverleners."Verbetering

Adolfsen vindt daarnaast dat zorgaanbieders te weinig doen met de uitkomsten van de vele managementinstrumenten. Als voorbeeld noemt hij de key performance indicators (KPI's) en de balanced score card. "De Business Balanced Score Card wordt meer als verantwoordingsinstrument gebruikt dan als hulpmiddel voor de verbetering van processen. KPI's zouden niet alleen invloed moeten hebben op de verantwoording richting intern en extern toezicht, maar vooral moeten dienen om inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen van het primaire proces. Benchmarken heeft pas echt zin als je in staat bent om je eigen prestaties te besturen."Toekomst

Volgens Adolfsen is een effectieve inzet van managementtools met het oog op de vergrijzing hard nodig. "Veel  instellingen hebben onvoldoende zicht hebben op wat zij nu echt presteren en waardoor dit komt. Door deze inzichten te confronteren met toekomstscenario's als vergrijzing, weet je precies waar iets moet veranderen en waar creativiteit, inventiviteit, investeringen en innovaties nodig zijn. Door op een slimme wijze de gegevens over de gerealiseerde prestaties te koppelen aan gegevens over de toekomst kun je een gericht anticiperend en toekomst bestendig beleid opzetten voor een instelling."

Adolfsen licht zijn verhaal toe tijdens de management update over slimmere zorg, die Passionned op 3 maart houdt.Bron:  Skipr