Nieuwe opleiding ouderenzorg gestart

op .

Verkorte variant voor HBO verpleegkundige gerontologie-geriatrie biedt groeikans voor MBO verpleegkundigen

Voor MBO verpleegkundigen is een tweejarige leren-werken opleiding gestart tot HBO Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (HBO-VGG).

Nieuwe opleiding ouderenzorg gestartVerkorte variant voor HBO verpleegkundige gerontologie-geriatrie biedt groeikans voor MBO verpleegkundigen

Voor MBO verpleegkundigen is een tweejarige leren-werken opleiding gestart tot HBO Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie (HBO-VGG). Dit is een samenwerking tussen MeanderGroep Zuid Limburg en Hogeschool Zuyd. De eerste groep verpleegkundigen in dienst van Meander is woensdag 16 februari begonnen aan de opleiding. In september 2011 begint een tweede groep. Dan gaan ook andere hogescholen een vergelijkbare opleiding starten en komt er de mogelijkheid voor HBO-verpleegkundigen zich te specialiseren in het profiel Verpleegkundige Gerontologie Geriatrie.

Bij MeanderGroep Zuid Limburg loopt een van de experimenten voor de inzet van HBO opgeleide verpleegkundigen gerontologie geriatrie. De HBO-VGG-er heeft hier een duidelijk toegevoegde waarde. Roger Ruijters, lid van de Raad van Bestuur licht toe: “We vinden het belangrijk om verpleegkundige kwaliteiten op hbo-niveau specifiek gericht op de oudere cliënten, toe te voegen aan onze organisatie.  De ontwikkelingen in de ouderenzorg maken dat noodzakelijk. Bovendien bieden we zo een prima doorstroomperspectief voor onze medewerkers.” Een ontwikkeling die veel belangstelling heeft van medewerkers en leidinggevenden in MeanderGroep en in het bijzonder  van verpleeghuis Lückerheide, waar geëxperimenteerd wordt met de nieuwe functie. Dat bleek wel tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst in december. MeanderGroep heeft al enkele jaren ervaring met het opleiden van HBO-VGG-ers en kan dus ook de benodigde begeleiding geven aan de nieuwe studenten.Gemotiveerd

Terwijl studenten in de reguliere HBO-V vaak moeilijk te motiveren zijn om in de ouderenzorg te gaan werken, is deze opleiding juist gericht op medewerkers die volop gemotiveerd zijn. Zij kennen de doelgroep, hebben ervaring met de zorg voor ouderen, komen allerlei vraagstukken tegen en willen zich juist verder bekwamen en ontwikkelen in deze richting.Leren werken variant

De studenten nemen bij Hogeschool Zuyd deel aan een maatwerktraject. Zij hebben een MBO-verpleegkundig diploma en zijn minimaal twee jaar werkzaam in de ouderenzorg. Dit betekent ook dat iedereen een EVC (Erkenning Verworven Competenties) heeft doorlopen, voordat ze met de tweejarige opleiding starten. De inhoud van de opleiding is vooral gericht op gerontologie, geriatrie, psychogeriatrie en ouderenpsychiatrie. De studenten zijn in dienst van de MeanderGroep, zij leren en werken vier dagen per week in de praktijk en komen een dag per week naar school.Vijf experimenten

Bovenstaande ontwikkeling maakt deel uit van het landelijke, door VWS gesubsidieerde project van ActiZ, dat onder meer wordt gesteund door V&VN, Verenso, HBO-raad en diverse lectoraten ouderenzorg. De andere zorgorganisaties waar geëxperimenteerd wordt met functies voor HBO-VGG opgeleiden zijn Laurens, Brabantzorg, Hilverzorg en Zinzia Zorggroep.Bron: ActiZ