VWS bevestigt afspraken ziekenhuisverplaatste zorg

op .

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de principeafspraken bevestigd die in december zijn gemaakt met de NVZ, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om de problemen rondom de bekostiging van ziekenhuisverplaatste zorg op te lossen.

VWS bevestigt afspraken ziekenhuisverplaatste zorg
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de principeafspraken bevestigd die in december zijn gemaakt met de NVZ, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) om de problemen rondom de bekostiging van ziekenhuisverplaatste zorg op te lossen.

 

De afspraken, die het ministerie per brief heeft bevestigd, kunnen als kader worden gebruikt voor de onderhandelingen hierover tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Het gaat hierbij wel om een tussenoplossing.
De afspraken in het kort:

 

1.    In het B-segment kunnen op basis van vrije prijsonderhandelingen afspraken worden gemaakt; 

2.    In het A-segment kan de Locale Productiegebonden Toeslag (LPT) worden ingezet, tot het maximum van 5 %, voor zover deze zorg niet regulier is bekostigd; 

3.    De wijze waarop deze zorg was bekostigd in de jaren voor 2010 kan als uitgangspunt dienen; 

4.    De ziekenhuisverplaatste zorg moet goed worden geregistreerd en in de DBC/DOT bekostiging worden opgenomen.

 

De NVZ beschouwt de afspraken als een stap in de goede richting. Maar er zijn nog vele open einden en beslissingen die moeten worden genomen. Zo moet bijvoorbeeld het financiële kader ziekenhuizen worden opgehoogd voor de extra afspraken in de LPT.

 

Ook moet er dringend een oplossing komen voor geneesmiddelen waarop een dubbele aanspraak bestaat (farmaceutische zorg en geneeskundige zorg). Sommige zorgverzekeraars, zoals Menzis, lopen vooruit op het beleid van VWS om deze specialistische geneesmiddelen over te hevelen naar de ziekenhuisbekostiging (bijvoorbeeld bij de immunoglobulinen). De NVZ doet dan ook een dringend beroep op zorgverzekeraars in overleg met ziekenhuizen tot een werkbare oplossing te komen.

 

Om de bekostiging goed te kunnen regelen is van belang dat ziekenhuizen zo volledig mogelijk gaan registreren. Deze genees- en hulpmiddelen zullen ten behoeve van een volledige registratie moeten worden opgenomen in het Centraal Beheer Verrichtingenbestand (CBV-bestand). Hiertoe is een verzoek neergelegd bij de Registratie Advies Commissie (RAC).

 

DBC-Onderhoud heeft op basis van de informatie die de NVZ en de NFU hebben aangeleverd, voor enkele hulpmiddelen ZA-codes aangemaakt. In deze lijst zijn nog niet alle hulpmiddelen opgenomen. Dit is volgens de NFU en NVZ de lijst waarover ziekenhuizen met verzekeraars in de LPT afspraken kunnen maken. ZN moet over deze lijst nog een standpunt innemen.

 

In maart volgt een nieuw overleg met betrokken partijen en het ministerie van VWS.


 


Bron: Skipr