Kleinschalig wonen maakt voor klant geen verschil

op .

Gemeten naar kwaliteit van leven en welbevinden is er nauwelijks verschil tussen de reguliere verpleeghuiszorg en kleinschalig wonen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM). Op basis van het onderzoek concludeert de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid (PRV) in Limburg, dat eEen actief beleid om uitsluitend kleinschalige zorg aan te bieden onwenselijk is.

Kleinschalig wonen maakt voor klant geen verschilGemeten naar kwaliteit van leven en welbevinden is er nauwelijks verschil tussen de reguliere verpleeghuiszorg en kleinschalig wonen. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht (UM). Op basis van het onderzoek concludeert de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid (PRV) in Limburg, dat eEen actief beleid om uitsluitend kleinschalige zorg aan te bieden onwenselijk is.
Veronderstelling

Sinds enkele jaren ligt er in de ouderenzorg veel nadruk op de ontwikkeling van kleinschalige woonvormen voor ouderen met dementie wordt sterk. In deze woonvormen woont een beperkt aantal ouderen samen in een huiselijke en herkenbare omgeving. De veronderstelling is dat dementerende ouderen zich in een dergelijke omgeving prettiger, rustiger en minder angstig voelen.
Geen verschil

Uit de studie van de Universiteit Maastricht (UM) blijkt dat de kwaliteit van leven van bewoners in kleinschalige woonvormen niet verschilt van die van vergelijkbare bewoners in traditionele verpleeghuizen. Tussen beide groepen zijn ook geen verschillen aangetroffen in neuropsychiatrische symptomen en onrust. De arbeidstevredenheid en -motivatie van medewerkers verschillen evenmin. Ook is de betrokkenheid van familieleden in kleinschalige woonvormen niet anders dan die op traditionele afdelingen.
Minder medicatie


Toch zijn er enkele markante verschillen. In kleinschalige woonvormen worden minder vrijheidsbeperkende maatregelen en minder kalmerende medicatie gebruikt. Ook ervaren familieleden een minder zware zorgbelasting. Ze zijn tevens meer tevreden over de zorg dan familieleden van bewoners op traditionele afdelingen.
Onwenselijk

Op basis van de onderzoeksresultaten concludeert de PRV dat het onwenselijk is om actief beleid te voeren om uitsluitend kleinschalige zorg aan te bieden. Beleidsmakers en zorgorganisaties zouden zich niet moeten richten op één specifieke woonvorm, maar door middel van diversiteit keuzemogelijkheden bieden voor mensen met dementie. De PRV is wel van mening dat kleinschaligheid in bebouwing kan worden voortgezet zolang dit kosteneffectief is.
Aanleiding


Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de PRV en gefinancierd door de Provincie Limburg, de zorgaanbieders MeanderGroep Zuid Limburg, Sevagram, Vivre, Orbis, de Zorggroep en onderzoeksinstituut CAPHRI. De aanleiding van het onderzoek was het ontbreken van gegevens over de effectiviteit van kleinschalig wonen.


 


Bron:  Skipr