Financiële regie cliënt bespaart AWBZ miljarden

op .

De invoering van een persoonlijk zorgbudget als alternatief voor zorg in natura maakt de AWBZ 1,6 miljard euro goedkoper. Dat stelt hoogleraar Guus Schrijvers van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen van het UMC Utrecht op basis van berekeningen van zeven patiëntenorganisaties.

Financiële regie cliënt bespaart AWBZ miljardenDe invoering van een persoonlijk zorgbudget als alternatief voor zorg in natura maakt de AWBZ 1,6 miljard euro goedkoper. Dat stelt hoogleraar Guus Schrijvers van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen van het UMC Utrecht op basis van berekeningen van zeven patiëntenorganisaties.
Uitvoeringskosten

Versteviging van de eigen financiële regie van de patiënt betekent volgens Schrijvers bovendien dat er bij uitvoeringsorganen als de NZa, de zorgkantoren en het CAK nog eens 100 miljoen euro bespaard kan worden. Daarnaast pleit Schrijvers er voor om alle vergoedingen voor wonen uit de AWBZ te schrappen en een aantal taken over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. Daarmee gaan de kosten van de AWBZ met nog eens 400 miljoen euro omlaag. In totaal kan de AWBZ volgens Schrijvers, die hierbij de berekeningen van ondermeer de NPCF, CG-Raad en Per Saldo volgt, 2,1 miljard euro goedkoper worden.
Effectief

Met het persoonlijk zorgbudget, zoals Schrijvers dat bepleit, doet de cliënt doet afstand van het recht op zorg in natura en krijgt in ruil daarvoor een bepaald bedrag dat naar eigen inzicht besteed mag worden. Uitgaande van een bedrag dat gebaseerd is op negentig procent van de kosten van zorg in natura, kan  dit volgens Schrijvers een macrobesparing van 1,6 miljard euro opleveren. De kosteneffectiviteit van een persoonlijk zorgbudget zit hem volgens Schrijvers ondermeer in het feit dat dure elementen uit de AWBZ, zoals huisvesting, overhead en aanvullende zorg die de cliënt niet direct nodig heeft, wegvallen. Bovendien zal de cliënt met de geldelijke middelen die hem ter beschikking staan zijn informele netwerk effectiever organiseren en dus minder beroep doen op de reguliere zorg.
Revolutie

"Ik predik geen revolutie", verdedigt Schrijvers zijn voorstel. "Tweehonderd kilometer verder bestaat namelijk al een dergelijk systeem. In Duitsland krijgt de patiënt of diens familie nota bene maar de helft van de aanspraak in natura. Toch kiest zeventig procent van de mensen voor eigen regie en zorg thuis."
Misbruik

Schrijvers denkt dat het met mogelijk misbruik bij een dergelijk systeem wel los loopt. "Dan gaat de mantelzorger een keer op vakantie van dat geld. Als dat betekent dat die mantelzorger de rest van het jaar adequate zorg levert, heb ik daar geen moeite mee. Vergelijk het met de controle op de studiefinanciering.  In het hoger onderwijs wordt ook niet gecontroleerd of studenten wel netjes naar college gaan, maar wel of ze hun tentamens halen." Om mogelijke verwaarlozing van zorgvragers voor te zijn, vindt Schrijvers wel dat er medisch periodiek een vinger aan de pols gehouden moet worden.
Experiment

Het pleidooi van Schrijvers heeft het politieke tij niet mee. Zo pleitte directeur Pieter Hasekamp van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) er onlangs voor de regeling voor het persoonsgebonden budget (pgb) op de helling te zetten. Ook staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS is sceptisch. Daar staat tegenover dat de patiënten- en cliëntenbeweging voorstander is van meer financiële regie voor de cliënt. Schrijvers pleit voor een pragmatische insteek. "Het grote probleem is dat we in Nederland eindeloos discussiëren over stelselwijzigingen, om die dan na lang praten zonder praktijkexperimenten in te voeren." Volgens Schrijvers is het verstandiger om mogelijke kostenbesparende maatregelen eerst op beperkte schaal in te voeren en op feitelijke merites te beoordelen, alvorens ze al dan niet op grote schaal toe te passen. 

In het februarinummer van Skipr dat volgende week verschijnt gaat Schrijvers in een essay uitvoerig in op zijn voorstel voor het persoonlijk zorgbudget. Het Julius Centrum houdt daarnaast op 7 april een groot congres over de toekomst van de AWBZ


 


Bron: Skipr