'Verpleegkundig specialisten mogen medicijnen voorschrijven'

op .

Als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt, mogen verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen de komende vijf jaar bij wijze van experiment geneesmiddelen verstrekken die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn. Dit bleek tijdens een debat dat woensdagavond werd gehouden over een wetswijziging die taakherschikking in de zorg mogelijk moet maken.

'Verpleegkundig specialisten mogen medicijnen voorschrijven'
Als het aan een meerderheid van de Tweede Kamer ligt, mogen verpleegkundig specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen de komende vijf jaar bij wijze van experiment geneesmiddelen verstrekken die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn. Dit bleek tijdens een debat dat woensdagavond werd gehouden over een wetswijziging die taakherschikking in de zorg mogelijk moet maken.

Verpleegkundig specialisten zijn hoogopgeleid, betoogt Tweede Kamerlid Eelke van der Veen (PvdA) tijdens het debat. Zij kunnen geneesmiddelen op recept dus prima verstrekken. Hij krijgt bijval van het merendeel in De Kamer, omdat 'het goed is voor de kwaliteit en de efficiëntie van de zorg. Bovendien vergroot het de carrièremogelijkheden van verpleegkundigen.' Linda Voortman (GroenLinks): ‘gun het de verpleegkundigen dat zij zich kunnen specialiseren.’ ‘Het beroep van verpleegkundige wordt hierdoor aantrekkelijker en uitdagender’, voegt Pia Dijkstra (D66) toe. 'Zo behoud je mensen voor de zorg.'Berisping openbaar

Henk van Gerven (SP) heeft aarzelingen bij de stap. Hij vindt het goed dat verpleegkundigen steeds gespecialiseerder raken, maar is er niet zeker van dat arts en verpleegkundige straks over dezelfde gegevens van een patiënt en diens medicijngebruik beschikken. Waarschuwingen, berispingen en schorsingen na geneeskundige fouten moeten openbaar worden, vindt Van Gerven. Ook Helma Lodders (VVD) is hier voorstander van, maar van haar mag zo'n aantekening na vijf jaar worden geschrapt.Bevoegdheden verpleegkundig specialist


Na de installatie van de eerste verpleegkundig specialisten in maart 2009 door voormalig minister Klink heeft de beroepsgroep van verpleegkundig specialisten lang moeten wachten op het formaliseren van de wettelijke bevoegdheden. Dit leidde tot grote onduidelijkheid in de praktijk over wat verpleegkundig specialisten nu wel en wat zij niet mogen doen. Voor het formaliseren van de wettelijke bevoegdheden moet de wet BIG worden aangepast, waarover in de Kamer is gedebatteerd. Minister Edith Schippers moet nog reageren op de voorstellen en vragen van de kamerleden.Gespecialiseerde verpleegkundigen


Naast verpleegkundig specialisten mogen straks ook groepen van gespecialiseerd verpleegkundigen medicatie voorschrijven. Het gaat hierbij om 3 groepen van verpleegkundigen: long-, oncologie-, en diabetesverpleegkundigen. Om deze bevoegdheid toe te kennen is de Geneesmiddelenwet aangepast en is het wachten op de ministeriële regeling die deze groepen aanwijst. V&VN is aansluitend op deze veranderingen bezig met een implementatietraject rond het voorschrijven van geneesmiddelen. Het gaat hierbij over scholing, de ontwikkeling van een module farmacotherapie in het Kwaliteitsregister V&V en andere randvoorwaarden.Bron: Tweede Kamer,