Pensioenoverstap naar PFZW: informatie voor umc-medewerkers

op .

Op woensdag 2 februari 2011 maakten de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) en de werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CMHF, AC/FBZ en CNV Publieke Zaak bekend dat de umc’s per 1 januari 2012 overstappen naar pensioenfonds PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn, voorheen PGGM). Nu zijn de pensioenen van de ongeveer 65.000 umc-medewerkers nog ondergebracht bij pensioenfonds ABP. Met de overstap van de umc’s naar PFZW zijn straks alle organisaties en werknemers in de zorgbranche aangesloten bij hetzelfde pensioenfonds.

Pensioenoverstap naar PFZW: informatie voor umc-medewerkersOp woensdag 2 februari 2011 maakten de NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) en de werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CMHF, AC/FBZ en CNV Publieke Zaak bekend dat de umc’s per 1 januari 2012 overstappen naar pensioenfonds PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn, voorheen PGGM). Nu zijn de pensioenen van de ongeveer 65.000 umc-medewerkers nog ondergebracht bij pensioenfonds ABP. Met de overstap van de umc’s naar PFZW zijn straks alle organisaties en werknemers in de zorgbranche aangesloten bij hetzelfde pensioenfonds.

Bij (ex-)medewerkers van de umc’s zullen er vragen leven over de gevolgen voor hun pensioen,

de nieuwe pensioenregeling en de te betalen premie. Ondanks het feit dat de overgang pas de komende maanden haar definitieve invulling krijgt, is er een aantal zaken wel zeker. Hierover leest u in dit bericht.Voorwaarden die gelden bij de nieuwe regeling

Voor de overstap naar PFZW is nu een akkoord bereikt op hoofdlijnen. Dit betekent dat de werkgever- en werknemersorganisaties en PFZW nu verder bespreken hoe de overgang er precies uit gaat zien.

Deze verdere invulling wordt gebaseerd op voorwaarden die vooraf waren afgesproken, namelijk:

ï€Â­    De overstap mag niet leiden tot achteruitgang in het netto salaris voor medewerkers. Medewerkers gaan dus niet meer premie betalen dan ze nu kwijt zijn aan pensioen en FPU.

ï€Â­    De overstap mag niet leiden tot verlies van bestaande aanspraken van medewerkers. Er vindt nader overleg plaats met PFZW over de aanspraken. Uitgangspunt hierbij is dat er geen pensioenbreuk optreedt. Voor toekomstige aanspraken gaan umc-medewerkers op normale wijze deelnemen in de PFZW-regeling, die gelijkwaardig is aan die van ABP.

PFZW heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de overgang van pensioenfondsen, doordat zij 15 fondsen heeft overgenomen, waaronder verschillende FNV- en CNV-fondsen.Overstap gunstig voor werknemers en werkgevers


De overstap naar hét pensioenfonds van de zorg heeft voordelen voor zowel de werknemers als de werkgevers van de umc’s:

ï€Â­    Werknemers kunnen in hetzelfde pensioenfonds blijven als ze binnen de zorg van baan veranderen. De arbeidsmobiliteit van medewerkers wordt daardoor eenvoudiger. Voordeel levert de regeling bijvoorbeeld op voor aios omdat zij hun opleiding bijna altijd volgen in zowel een umc als in een algemeen ziekenhuis.

ï€Â­    Als werkgever kunnen de umc’s nu beter de concurrentie aan met de algemene ziekenhuizen doordat er geen verschillen meer zijn op het gebied van de pensioenregeling.

ï€Â­    Umc’s kunnen nu makkelijker samenwerkingsverbanden aangaan met andere zorginstellingen, bijvoorbeeld voor het organiseren van ketenzorg.

Informatie over de pensioenovergang


Er komt in de maand maart een brochure met algemene informatie over de pensioenovergang en de gevolgen voor medewerkers. Deze brochure wordt ook op websites/intranet geplaatst, evenals veel voorkomende vragen en antwoorden. Verder worden in ieder umc twee informatie-bijeenkomsten belegd. Deze vinden eind maart of begin april plaats. De bijeenkomsten staan open voor alle umc-medewerkers.

Het streven is om de meeste vragen van medewerkers te beantwoorden in de komende periode via de brochure, informatiebijeenkomst en/of op websites/intranet. Mocht u hierna nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij een voorziening/helpdesk die in de brochure zal worden vermeld.

Op basis van de uitgebreide informatie die via de genoemde kanalen zal worden verstrekt, zullen werknemersorganisaties hun leden raadplegen over de overgang van ABP naar PFZW.Financieel gelijkwaardige fondsen


De overstap van ABP naar PFZW is niet ingegeven door financiële, maar door inhoudelijke motieven. Toch is het voor medewerkers van de umc’s belangrijk om te weten dat de financiële positie van allebei de pensioenfondsen vrijwel gelijkwaardig is. Eind 2010 was de dekkingsgraad

(de verhouding tussen het beschikbare vermogen en de pensioenverplichtingen) van PFZW 104% en die van ABP 105%. Ook de tot nu toe opgelopen achterstand in de indexering is nagenoeg gelijk (bij PFZW 7,93%, bij ABP 7,96%).Verzekeringen bij Loyalis


Sommige umc-medewerkers hebben aanvullende verzekeringen afgesloten bij Loyalis

(een dochtermaatschappij van APG/ABP). Loyalis heeft toegezegd ervoor zorg te dragen dat de aanvullende verzekeringen ook zullen aansluiten op de pensioenregeling van PFZW. Verzekerden kunnen er vanuit gaan dat zij ook in de nieuwe situatie niet onder- of oververzekerd zullen zijn.

Zij zullen hieromtrent door Loyalis worden geïnformeerd.


 


Bericht LOAZ (NFU en werknemersorganisaties)