Ziekenhuizen laten legionellapreventie lopen

op .

In bijna vier van de tien ziekenhuizen worden de regels voor de preventie van legionella niet goed nageleefd. Hierdoor is sprake van een sterk verhoogd risico op besmetting. Dit blijkt uit rapportage van de inspectie van het ministerie van VROM.

Ziekenhuizen laten legionellapreventie lopenIn bijna vier van de tien ziekenhuizen worden de regels voor de preventie van legionella niet goed nageleefd. Hierdoor is sprake van een sterk verhoogd risico op besmetting. Dit blijkt uit rapportage van de inspectie van het ministerie van VROM.
Gebreken


De meest voorkomende gebreken bij het beheer en onderhoud van drinkwaterinstallaties in ziekenhuizen hebben te maken met het niet uitvoeren van periodieke controlemaatregelen. Ook wordt het beheer en onderhoud op papier niet altijd goed bijgehouden. Bij nog eens 21 procent van de ziekenhuizen zijn kleinere gebreken aangetroffen, zoals afwezigheid van een risicoanalyse en beheersplan.
‘Opvallend groot aantal'

Volgens de VROM-inspectie ontbreekt het ziekenhuizen aan kennis over legionellapreventie. In 28 ziekenhuizen was er n volgens de inspectie niet voldoende kennis om alle aspecten van de legionellapreventie op een juiste manier in te vullen. "Dit is een opvallend groot aantal", vindt de VROM-inspectie. "Zeker gelet op de voorlichting die de branche heeft verzorgd. Niet uitgesloten wordt dat deze motivatie in een aantal gevallen ten onrechte wordt gegeven." De inspectie trof negen ziekenhuizen die zeiden niet aan de maatregelen voor legionellapreventie te kunnen voldoen. Nog eens zeven zeiden deze maatregelen niet te willen volgen.
Onrust

De VROM-inspectie heeft zich nader gebogen over tien ziekenhuizen met een sterk verhoogd risico. In twee gevallen heeft dit geleid tot een beschikking voor het opleggen van een last onder dwangsom. In nog eens twee gevallen bleef het bij een voornemen tot het opleggen van een dwangsom. VROM wil het daar dit jaar niet bij laten, maar ook de namen van de ziekenhuizen die tekortschieten bij de preventie van legionella openbaar maken maken.  De NVZ heeft dit de VROM-Inspectie ten stelligste afgeraden. Volgens de NVZ wordt er met de maatregel niets bereikt en leidt het vooral tot onrust onder patiënten. De bestuurs- en strafrechtelijke maatregelen die de inspectie kan nemen leggen naar de mening van de NVZ voldoende gewicht in de schaal om adequate legionellapreventie af te dwingen.


 


Bron:  Skipr.