Weten wat mag in samenwerking is belangrijk

op .

‘We moeten vooral aan de slag. Dat is het signaal van vandaag. Ziekenhuizen willen vooral doen. We moeten niet vrezen wat mag, maar weten wat mag,’ aldus Roelf de Boer, NVZ-voorzitter tijdens het congres Ziekenhuiszorg en Markttoezicht dat de NVZ samen met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) organiseerde.

Weten wat mag in samenwerking is belangrijk
‘We moeten vooral aan de slag. Dat is het signaal van vandaag. Ziekenhuizen willen vooral doen. We moeten niet vrezen wat mag, maar weten wat mag,’ aldus Roelf de Boer, NVZ-voorzitter tijdens het congres Ziekenhuiszorg en Markttoezicht dat de NVZ samen met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) organiseerde.

 

Het doel van het congres was uitleg geven aan bestuurders van ziekenhuizen over de regels voor samenwerking, fusie, concentratie, machtsposities en specialisatie in de ziekenhuiszorg. Iets waar duidelijk behoefte aan was, gezien de zeer grote belangstelling.

 

Maar liefst honderdvijftig bestuurders waren aanwezig en maakten tijdens de bijeenkomst gebruik van de mogelijkheid om vragen te stellen aan de NMa en de NZa over de knelpunten die zij ervaren op het gebied van samenwerking en mededinging.

 

Ziekenhuizen mogen samenwerken en specialisatieafspraken maken als de patiënt daar aantoonbaar beter van wordt. De NMa en de NZa houden daar markttoezicht op. ‘Ziekenhuizen moeten dan wel kunnen aantonen dat de kwaliteitsvoordelen van hun samenwerking opwegen tegen de nadelen van bijvoorbeeld minder keuzevrijheid voor patiënten of verzekeraars. Onderlinge afspraken mogen er niet toe leiden dat er weinig of geen concurrentie overblijft’ zei NMa-voorzitter Pieter Kalbfleisch.

 

Een ander belangrijk onderwerp was hoe ziekenhuizen zich moeten gedragen als zij over een aanmerkelijke marktmacht beschikken. Dan is er sprake van zo’n sterke positie op de markt dat het ziekenhuis onafhankelijk van concurrenten kan handelen. Heeft dit een negatief effect op de prijs en de kwaliteit van zorg en de keuzemogelijkheden voor de consument, dan kan de NZa maatregelen opleggen om dat te voorkomen.

 

De toezichthouders brengen binnenkort een brochure uit voor ziekenhuizen aan de hand waarvan zij kunnen beoordelen of voorgenomen vormen van samenwerking en specialisatie toelaatbaar zijn.


 


Bron:  NVZ nieuws