'Medicijnfouten met helft verminderen'

op .

Een checklist en de aanwezigheid van een apotheker op de ziekenhuisafdeling kunnen medicijnfouten bij ouderen met de helft verminderen. Dat blijkt uit de resultaten van een studie die donderdag is gepresenteerd tijdens een congres van klinisch geriaters in Den Bosch.

'Medicijnfouten met helft verminderen'
Een checklist en de aanwezigheid van een apotheker op de ziekenhuisafdeling kunnen medicijnfouten bij ouderen met de helft verminderen. Dat blijkt uit de resultaten van een studie die donderdag is gepresenteerd tijdens een congres van klinisch geriaters in Den Bosch.
Drie ziekenhuizen


Het onderzoek is tussen 2007 en 2010 uitgevoerd in drie ziekenhuizen: het AMC, het Haarlemse Spaarneziekenhuis en het Westfriesgasthuis in Hoorn.
Diverse ziekten

Ongeveer 500 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar werden gevolgd. Juist deze groep heeft vaak diverse ziekten tegelijk en slikt vaak veel medicijnen.
Nulmeting

Bij een zogenoemde nulmeting werden de risico's op bijvoorbeeld nier- en leverproblemen bij de patiënten in kaart gebracht. Zo mogelijk werden andere oplossingen voor behandeling gezocht die minder belastend waren. Arts-assistenten droegen een checklist bij zich met daarop de risico's van medicijnen voor de ouderen.


 


Bron: ANP