Verzuimbeleid kan ziekenhuizen 50 miljoen besparen

op .

Ziekenhuizen kunnen vijftig miljoen euro besparen met een goed verzuimbeleid. Dat stelt directeur Sjaak van der Linden van Vernet Verzuimnetwerk.

Verzuimbeleid kan ziekenhuizen 50 miljoen besparen
Ziekenhuizen kunnen vijftig miljoen euro besparen met een goed verzuimbeleid. Dat stelt directeur Sjaak van der Linden van Vernet Verzuimnetwerk.
Eén procent

De personele kosten in ziekenhuizen bedragen circa zestig procent van de totale kosten. Wanneer de gehele ziekenhuisbranche het verzuimpercentage met een volle procentpunt verlaagt tot gemiddeld 3,5 procent, dan levert dat een directe besparing op van 50 miljoen euro, zo becijfert Vernet. Volgens Van der Linden levert de spin off de ziekenhuizen nog meer op. Een daling van het verzuimpercentage betekent namelijk ook minder productieverlies, lagere arbo-kosten en lagere kosten voor de inhuur van vervangend personeel.
Lager

Het ziekteverzuim binnen de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen jaren fors gedaald. Met een gemiddeld ziekteverzuim van 4,5 procent scoort de branche verhoudingsgewijs niet slecht. Toch ligt het verzuimpercentage van het best scorende ziekenhuis met drie procent een stuk lager dan dit gemiddelde. Van der Linden roept ziekenhuizen daarom op niet te koersen op een gemiddeld verzuimpercentage, maar te gaan voor het laagst haalbare ziekteverzuim. Voorwaarde is wel dat het verzuimbeleid door de gehele organisatie wordt gedragen en nageleefd, van afdelingsmanager tot directie.
Groeiend langdurig verzuim

Uit de jaarcijfers van Vernet Verzuimnetwerk  blijkt dat het ziekteverzuim in de zorgsector voor het vierde opeenvolgende jaar licht is gedaald. De daling is vooral te danken aan terugdringing van het kortdurend verzuim. Reden tot vreugde is er volgens Van der Linden echter niet. De daling van het kortdurend verzuim maskeert de stijging van het langdurig verzuim. Volgens Vernet vangen bedrijfsartsen signalen op dat zorgmedewerkers zich steeds meer ingeklemd voelen tussen protocollen en productiecijfers. Hiermee komt hun professionele autonomie onder druk te staan wat ten koste gaat van de arbeidstevredenheid. De kans op chronische overbelasting en verzuim neemt daardoor toe. Daarnaast gaat de vergrijzing een steeds grotere invloed uitoefenen op het verzuim. Werken in de zorg is fysiek zwaar, OBU en VUT zijn verleden tijd en mensen moeten ten minste tot hun vijfenzestigste  jaar door. Dit vraagt volgens Van der Linden om visie en om duurzaam werkgevers- en werknemersschap.Bron: Skipr.