ZBC's ruim een tiende goedkoper dan ziekenhuizen

op .

Zelfstandige behandelcentra (ZBC's) werken kostenefficiënter dan de reguliere aanbieders van curatieve zorg. Zowel in het A- als B-segment rekenen ZBC's tarieven die tien tot vijftien procent lager zijn dan die van ziekenhuizen. Dit blijkt uit de Marktscan medisch specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).ZBC's ruim een tiende goedkoper dan ziekenhuizen
Zelfstandige behandelcentra (ZBC's) werken kostenefficiënter dan de reguliere aanbieders van curatieve zorg. Zowel in het A- als B-segment rekenen ZBC's tarieven die tien tot vijftien procent lager zijn dan die van ziekenhuizen. Dit blijkt uit de Marktscan medisch specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Groei

Het aantal ZBC's groeit stevig door. Waren er binnen het vrij onderhandelbare B-segment in 2005 nog maar 37 ZBC's actief, vorig jaar waren dit er al 184. Toch merkt de NZa op dat de totale omvang van de ZBC's gemeten naar omzet vooralsnog beperkt is. Bovendien zijn veel ZBC's gelieerd aan een ziekenhuis.
Gematigd

Over de gehele linie constateert de NZa een gematigde prijsontwikkeling in de medisch specialistische zorg. De prijzen in het B-segment, inmiddels goed voor 31 procent van de totale ziekenhuiszorg, zijn in 2010 zelfs met drie procent gedaald. Daarmee blijft de gevreesde kostenexplosie als gevolg van de invoering van vrije prijzen vooralsnog uit. Daar staat tegenover dat de omzet van de zorg in de ziekenhuizen stijgen. Voor 2008 en 2009 gaat het om een stijging van zeven procent.
Wachtlijsten

De NZa zegt niet precies te kunnen vaststellen welk deel van deze omzetstijging terug te voeren is op een groter volume en welk deel voortkomt uit hogere prijzen. Gezien de gematigde prijsontwikkeling vermoedt de NZa dat de omzetstijging grotendeels is toe te schrijven aan een stijging in het volume.  Tezelfdertijd constateert de NZa echter dat voor het eerst in jaren de wachttijden in de ziekenhuizen zijn toegenomen. Voor sommige specialismen, maag-, lever- en darmziekten, reumatologie, revalidatiegeneeskunde en oogheelkunde, komen die boven de normen uit die de sector zelf heeft afgesproken. De NZa dringt er bij verzekeraars op aan om samen met zorgaanbieders actie te ondernemen om het oplopen van de wachttijden tegen te gaan. Ook wil de NZa dat zorgverzekeraars in de overgangsperiode naar verdere prestatiebekostiging onderzoeken hoe zij de volumes van de zorg en daarmee de kosten kunnen beheersen.


 


Bron:  Skipr.