Pensioen umc's van ABP naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn

op .

Werknemers- en werkgeversorganisaties van de universitair medische centra (umc’s) hebben met de pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn een principeakkoord bereikt over de overgang van de pensioenvoorziening naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn per 1 januari 2012. Tot nu toe zijn de pensioenen van de circa 65.000 UMC-medewerkers ondergebracht bij het ABP.

 

Pensioen umc’s van ABP naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn

 

Werknemers- en werkgeversorganisaties van de universitair medische centra (umc’s) hebben met de pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn een principeakkoord bereikt over de overgang van de pensioenvoorziening naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn per 1 januari 2012. Tot nu toe zijn de pensioenen van de circa 65.000 UMC-medewerkers ondergebracht bij het ABP.

 

De overgang naar Pensioenfonds Zorg en Welzijn scheelt werknemers in de zorg in de toekomst een hoop gedoe. Er is veel mobiliteit van werknemers tussen algemene ziekenhuizen en umc’s. Tot nu toe betekende zo’n wisseling van baan ook een verandering van pensioenfonds en mogelijk een verlies van aanspraken. In de nieuwe situatie zal dat niet langer het geval zijn. Dat komt de arbeidsmobiliteit ten goede.

Ook de samenwerkingsverbanden tussen umc’s en algemene ziekenhuizen en overige zorginstellingen (de ketenzorg) worden met de overgang vereenvoudigd. Bovendien sluit de pensioenregeling van de umc’s hiermee aan bij de arbeidsmarkt van de zorg, waardoor voor umc-werkgevers een meer gelijk speelveld ontstaat met andere ziekenhuizen.Ook voor de beide fondsen is dit goed nieuws: door het vele verkeer van werknemers tussen de twee pensioenfondsen zijn de fondsen nu veel tijd kwijt aan waardeoverdrachten over en weer. Aan die situatie komt een einde, wat een gunstig effect zal hebben op de uitvoeringslasten.

 

De sociale partners bij de umc’s hadden de overgang al langer op hun wensenlijst staan. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en is in gesprekken tussen de drie partijen overeenstemming over de overgang bereikt. De komende maanden zullen de achterbannen van de betrokken organisaties worden geraadpleegd over het principeakkoord en de nadere uitwerking daarvan. In de loop van het tweede kwartaal moet daarover duidelijkheid zijn. Vervolgens treden partijen in overleg met de overheid  om de overgang wettelijk mogelijk te maken.

 

De overgang is onder voorbehoud van instemming door toezichthouder DNB en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om de overgang mogelijk te maken moet  onder meer een wetswijziging worden doorgevoerd.

 

Quote PFZW

“Wij zijn blij dat het gelukt is. We zijn al veertig jaar het fonds van de zorgsector. De universitaire ziekenhuizen horen daar gewoon bij. Voor je pensioen sparen was altijd al belangrijk, maar is voor ziekenhuismedewerkers nu ook nog een stuk makkelijker. Deze stap verbreedt bovendien het draagvlak voor het fonds.“

 

Quote CAO-tafel umc’s (LOAZ)

“Voor ziekenhuiswerknemers is dit een doorbraak. Het was lastig uit te leggen waarom je van pensioenfonds moest veranderen als je van werkgever veranderde, terwijl je min of meer in dezelfde sector bleef. En ook voor werkgevers is dit gunstig: het vergemakkelijkt de samenwerking bij het leveren van ketenzorg en er is nu op pensioengebied geen concurrentie meer tussen ziekenhuizen.”

 

Quote ABP

“We kenden de wens van sociale partners en die hebben we vanzelfsprekend gerespecteerd. De overdracht van aanspraken gaat bovendien niet ten koste van de ABP-deelnemers.”