Verloskundige spoedzorg kent zwakke schakels

op .

De verloskundige spoedzorg kent nog veel zwakke schakels. In een onderzoek naar de zorg voor vrouwen die tijdens de bevalling met spoed naar het ziekenhuis moeten, constateert onderzoeksinstituut Nivel dat het vooral aan heldere, duidelijk vastgelegde afspraken ontbreekt.

Verloskundige spoedzorg kent zwakke schakelsDe verloskundige spoedzorg kent nog veel zwakke schakels. In een onderzoek naar de zorg voor vrouwen die tijdens de bevalling met spoed naar het ziekenhuis moeten, constateert onderzoeksinstituut Nivel dat het vooral aan heldere, duidelijk vastgelegde afspraken ontbreekt.
 Persoonlijke contacten

Gemiddeld een op de honderd spoedritten van de ambulance is een verloskundige rit, waarbij een zwangere of barende vrouw, of pasgeboren baby wordt vervoerd. Meestal gaat het goed en verloopt ook de overdracht naar en in het ziekenhuis soepel . Volgens Nivel is dit niet zozeer te danken aan duidelijke afstemming binnen de verloskundige keten als wel aan goede persoonlijke contacten tussen verloskundigen, ambulancezorgverleners en zorgverleners in het ziekenhuis.
Onbekend

Nivel constateert dat de verschillende zorgverleners niet altijd weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. Ook zijn ze onvoldoende bekend met elkaars protocollen en werkafspraken. Ambulancemedewerkers verwachten bijvoorbeeld dat de verloskundige alvast een infuus prikt, terwijl niet alle verloskundigen dat kunnen. Door misverstanden of onbekendheid met de expertise van de verschillende zorgverleners, kan er onnodig kostbare tijd verloren gaan.
Bijscholing

Voor de melding van een spoedgeval aan de meldkamer blijken volgens Nivel geen vaste regels te bestaan. Dit zelfde geldt voor de overdracht aan het ambulancepersoneel, naar het ziekenhuis en terug naar de verloskundige. "Terwijl er binnen de Trees Wiegers beroepsgroepen wel afspraken en protocollen zijn", reageert Nivel-onderzoek. "Verloskundigen, ambulancepersoneel en zorgverleners in het ziekenhuis zouden van elkaars protocollen op de hoogte moeten zijn. Er wordt nog onvoldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om de verloskundige spoedzorg te verbeteren. De verschillende beroepsgroepen zouden bijvoorbeeld meer samen bijscholing kunnen volgen. In diverse regio's gebeurt dit al wel en er zijn ook andere goede initiatieven, maar die moeten nog veel breder worden verspreid om de verloskundige spoedzorgketen te verbeteren."
Babysterfte

Onderzoekers van het Erasmus MC concludeerden vorig jaar al dat de verloskundige zorg in Nederland beter kan. Volgens de onderzoekers is de babysterfte rond de geboorte in Nederland aanzienlijk hoger dan elders in Europa. Een betere organisatie van de zorg zou 550 gevallen van babysterfte minder opleveren, aldus de onderzoekers.


 


Bron:  Skipr