Geen korting op aanspraken en uitkeringen: ABP 105%-dekkingsgraad

op .

Aan het eind van het vierde kwartaal 2010 staat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP op een afgeronde 105%. Bij deze stand hoeft er door het ABP niet gekort te worden op de pensioenaanspraken en –uitkeringen. 

Geen korting op aanspraken en uitkeringen: ABP 105%-dekkingsgraad
Aan het eind van het vierde kwartaal 2010 staat de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds ABP op een afgeronde 105%. Bij deze stand hoeft er door het ABP niet gekort te worden op de pensioenaanspraken en –uitkeringen. Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,8 miljoen klanten en een belegd vermogen van 237 miljard euro (per 31 december 2010). Daarmee behoort ABP tot de top drie van grootste pensioenfondsen ter wereld. 

  

Hoewel de dekkingsgraad in het vierde kwartaal opgelopen was naar een afgeronde 107%, heeft ABP na verwerking van de meest recente CBS-prognoses over de levensverwachting (december 2010) de dekkingsgraad afgerond en bijgesteld op 105%. 


 


Bron: ABP