Lean-concept doet intrede in langdurige zorg

op .

Het ministerie van VWS en innovatienetwerk Syntens gaan in 2011 vijftien AWBZ-instellingen voor langdurige zorg helpen bij de implementatie van het lean organisatieconcept. De initiatiefnemers willen de uitkomsten van dit eerste traject sectorbreed toegankelijk maken.

Lean-concept doet intrede in langdurige zorg


 


Het ministerie van VWS en innovatienetwerk Syntens gaan in 2011 vijftien AWBZ-instellingen voor langdurige zorg helpen bij de implementatie van het lean organisatieconcept. De initiatiefnemers willen de uitkomsten van dit eerste traject sectorbreed toegankelijk maken.
Efficiency

Het van de Japanse autofabrikant Toyota afgekeken organisatieconcept wordt in de curatieve zorg al door verschillende Nederlandse ziekenhuizen toegepast. De lean-werkwijze heeft ondermeer geleid tot het afnemen van doorlooptijden, snellere service, het verminderen van het aantal fouten, lagere kosten en hogere motivatie van medewerkers, met efficiencyverbeteringen tot 25 procent als resultaat.
Zorgpraktijk

Het project van VWS en Syntens is uitsluitend bedoeld voor bestuurders en directeuren van zorginstellingen. In totaal volgen de deelnemers zeven bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst staan de aansprekende behaalde resultaten van de Reinier de Graaf Groep in Delft centraal. In de vier vervolgbijeenkomsten worden direct in de praktijk toepasbare methodieken aangereikt door een lean management specialist van De Verbeterpraktijk. Veel aandacht zal besteed worden aan de toepassing van het geleerde in de eigen zorgpraktijk. Gedurende de looptijd van het programma krijgen deelnemende instellingen individuele begeleiding van een Syntens-adviseur.


 


Bron: Skipr
Loting

De inschrijving sluit op 4 februari . Deelnemers worden op basis van postcode ingedeeld in twee groepen, Noord en Zuid. Via een loting wordt bepaald welke instellingen aan het project gaan deelnemen.