Veel meer samenwerking in zorg mogelijk

op .

Er is meer samenwerking in de zorg mogelijk dan zorgaanbieders vaak veronderstellen. Daardoor blijven mogelijkheden onbenut. Dat concludeert Frieslab in haar rapport "Keten of kartel". Op advies van Frieslab roept ActiZ, organisatie van zorgondernemers, een mededingingsmonitor in het leven. Deze moet inzicht en duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden van samenwerking binnen de regels van de Mededingingswet.

Veel meer samenwerking in zorg mogelijk
Er is meer samenwerking in de zorg mogelijk dan zorgaanbieders vaak veronderstellen. Daardoor blijven mogelijkheden onbenut. Dat concludeert Frieslab in haar rapport "Keten of kartel". Op advies van Frieslab roept ActiZ, organisatie van zorgondernemers, een mededingingsmonitor in het leven. Deze moet inzicht en duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden van samenwerking binnen de regels van de Mededingingswet.
Mededingingswet

Er is volgens Frieslab meer samenwerking in de zorg mogelijk zonder dat zorgaanbieders in conflict hoeven te komen met de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Onduidelijkheid over de Mededingingswet remt samenwerking in de zorg, stelt Frieslab. De Mededingingswet is ingewikkeld, onvoldoende concreet en biedt daardoor teveel ruimte voor verschillende interpretaties.
Monitor

De mededingingsmonitor is een hulpmiddel voor de praktijk, dat zorgaanbieders drie voordelen biedt:

•    Zij leren welke vragen van invloed zijn bij het beoordelen door de NMa van de (on)toelaatbaarheid van samenwerking;

•    Zij ontwikkelen inzicht in de effecten van de samenwerking en kunnen op basis hiervan zelf de (on)wenselijkheid van samenwerking vaststellen;

•    Het met de monitor opgebouwde dossier kan een rol spelen in de toetsing van samenwerking door de NMa.

Zowel het Ministerie van VWS als de NMa, staan achter de gedachtenlijn van de mededingingsmonitor. "Het sluit aan bij het complianceprogramma voor de mededingingsregels dat dit jaar van start gaat," aldus ActiZ-directeur Aad Koster. "Onderdeel daarvan is ook om meer duidelijkheid te krijgen van de NMa over wat wel en niet kan binnen de mededingingsregels." De mededingingsmonitor geeft hier handen en voeten aan.


 


Bron:  Skipr.