Grote verschillen voorschrijven geneesmiddelen in ziekenhuizen

op .

Uit een rapport  van Vektis deze week blijkt dat bij de algemene ziekenhuizen het voorschrijven van generieke geneesmiddelen varieert tussen de 43 tot 70 %. Specifiek voor maagzuurremmers varieert het zelfs tussen de 24 en 77%. Het rapport geeft een ranglijst weer van ziekenhuizen die de meeste merkgeneesmiddelen in omloop brengen.

Grote verschillen voorschrijven geneesmiddelen in ziekenhuizen
Uit een rapport van Vektis deze week blijkt dat bij de algemene ziekenhuizen het voorschrijven van generieke geneesmiddelen varieert tussen de 43 tot 70 %. Specifiek voor maagzuurremmers varieert het zelfs tussen de 24 en 77%. Het rapport geeft een ranglijst weer van ziekenhuizen die de meeste merkgeneesmiddelen in omloop brengen.
Medisch specialisten kunnen een bijdrage leveren aan de beheersing van de geneesmiddelenuitgaven door doelmatig voor te schrijven onder het principe ‘goedkoop waar het kan en duur waar het moet’. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Schippers van Volksgezondheid dat er nog veel mogelijk is om doelmatiger voor te schrijven: “Zeker in deze tijden onder de huidige financieel-economische omstandigheden is dit een relevant inzicht voor de ziekenhuizen en niet in de laatste plaats de medisch specialisten zelf.”
Onlangs zijn de minister, de Orde van Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen een onderhandelingsresultaat over de beheersing van de honorariumuitgaven voor vrijgevestigde medisch specialisten overeen gekomen. Daarin hebben de partijen gezamenlijk afgesproken om de kwaliteit van de gezondheidszorg, waaronder patiëntveiligheid en doelmatigheid, te verbeteren. Daarbij is ook afgesproken om doelmatiger voor te schrijven. Hiermee kan structureel 30 miljoen euro per jaar worden bespaard.Bron: VWS