Vijf prioriteiten waarmee Schippers veiligheid van zorg garandeert

op .

Minister Edith Schippers van VWS ziet 2011 als een ‘bouwjaar' waarin zij de positie van de IGZ wil versterken. Daarbij heeft ze een lijst met vijf prioriteiten opgesteld, zo bleek donderdag tijdens een commissievergadering over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Vijf prioriteiten waarmee Schippers veiligheid van zorg garandeertMinister Edith Schippers van VWS ziet 2011 als een ‘bouwjaar' waarin zij de positie van de IGZ wil versterken. Daarbij heeft ze een lijst met vijf prioriteiten opgesteld, zo bleek donderdag tijdens een commissievergadering over de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
Kwaliteit

Kwaliteit is primair de verantwoordelijkheid van de zorgverleners en dat blijft zo, stelde Schippers. "Maar tegelijk wil dit kabinet meer dynamiek in de zorgmarkt brengen, waarbij mensen met een goed idee, daarmee ook kunnen starten. Het werk van de IGZ is in zo'n systeem met meer vrijheid belangrijk, daarom ben ik ook blij dat we in deze tijd meer geld hebben kunnen uittrekken voor de IGZ."
Vijf prioriteiten

De minister wil de kwaliteit en veiligheid garanderen door in te zetten op onderstaande vijf prioriteiten:

1)    Kwaliteit, goede en veilige zorg hebben de hoogste prioriteit.
2)    Extra aandacht voor toezicht op de ouderenzorg. Schippers benadrukt dat dit een nieuwe ‘topprioriteit' is die geldt voor de komende jaren. Zo zet de IGZ het programma Zorg voor ouderen op. Onderdeel daarvan is ondermeer een inspectiebezoek in 2011 bij álle instellingen die zich met ouderenzorg bezig houden. Ook komt er een pilot van zes maanden met een meldplicht voor ouderenmishandeling.
3)    Transparantie van de zorg. Volgens Schippers zijn medische fouten door de toegenomen transparantie meer zichtbaar geworden. Schippers vraagt de IGZ helderheid te geven over de normen waaraan instellingen moeten voldoen en over de sancties die op overtreding staan. Uiteindelijk moeten ook berispingen door medische tuchtcolleges (eenvoudig) openbaar gemaakt worden voor patiënten.
4)    High trust/ high penalty. Schippers stelt dat de IGZ bij goede instellingen op het  systeem kan vertrouwen. Wordt dat vertrouwen beschaamd, dan moet de inspectie optreden. Daarvoor beschikt de IGZ over een goed instrumentarium, meent de minister. Schippers: "Het is belangrijk dat de IGZ in die gevallen optreedt, ook vanwege de signaalfunctie die ervan uitgaat naar andere zorgaanbieders die niet goed functioneren."
5)    Hanteerbaarheid van kwaliteitsnormen. In eerste instantie moeten die normen door het veld worden opgesteld, maar de IGZ heeft een groot belang bij hanteerbaarheid. Schippers pleit er daarom voor om het aantal veldnormen zo klein mogelijk te houden en waar mogelijk zelfs te verminderen.
Het werkplan waarmee de inspectie laat zien hoe ze haar taken dit jaar waar maakt, stuurt Schippers naar verwachting deze maand naar de Tweede Kamer.
(Bron: Daan Marselis)