VWS gaat salaris zorgbestuurders vast stellen

op .

Zorgbestuurders blijven vooralsnog verschoond van een wettelijke maximuminkomen. Wel wil het kabinet dat de minister van VWS de bevoegdheid krijgt om een sectorale bezoldigingsnorm vast te stellen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

VWS gaat salaris zorgbestuurders vast stellenZorgbestuurders blijven vooralsnog verschoond van een wettelijke maximuminkomen. Wel wil het kabinet dat de minister van VWS de bevoegdheid krijgt om een sectorale bezoldigingsnorm vast te stellen. Dit blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Beloningsregimes

Het wetsvoorstel voorziet in verschillende beloningsregimes. Voor dat deel van de semipublieke sector dat op zeer korte afstand van de publieke sector staat, gaat een wettelijk vastgelegd bezoldigingsmaximum gelden. Dit mag niet meer bedragen dan 130 procent van het salaris van een minister, hetgeen neerkomt op 187.340 euro. Dit salarismaximum is met name bedoeld voor sectoren als het onderwijs, de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningcorporaties.|

 

Zorgsector


Voor het deel van de semipublieke sector dat wat verder van de publieke sector af staat, geldt een minder zwaar regime. De betrokken minister stelt voor dat deel van de semipublieke sector een norm vast die geldt als het maximum van die deelsector. Deze bezoldigingsnorm kan afwijken van het wettelijk maximum. Op de bezoldigingsnorm zelf worden echter geen uitzonderingen toegestaan. De brancheorganisaties of individuele instellingen worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld om de betrokken minister een voorstel te doen. De betrokken minister houdt rekening met de voorstellen uit de sector, maar hij maakt zijn eigen afweging op basis van de criteria uit de wet.

 


+