Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving

op .

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen.

Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Werknemers die langdurig ziek zijn krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen.Het wetsvoorstel om de regeling voor vakantiewetgeving te wijzigen was noodzakelijk door de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Langdurig zieke werknemers krijgen hierdoor recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Tot nu toe bouwde deze eerste groep vakantiedagen op over het laatste halfjaar van zijn ziekte.

Het wetsvoorstel regelt daarnaast dat (alle)werknemers in de toekomst hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Te lang uitstellen van vakantie kan de veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. De termijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Werkgever(s) en werknemer(s) kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.Procedure

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Na behandeling en goedkeuring door de Tweede Kamer dient de Eerste Kamer nog haar goedkeuring te geven. Hier kan, gelet op de formatie van een nieuw Kabinet enige tijd over heen gaan. Wij verwachten niet dat invoering in 2011 kan plaatsvinden.

Zodra meer bekend is over de inhoud van het wetsvoorstel zullen wij hierover berichten op deze site.


 


Bron: Actiz