Wmo-activiteiten CIZ zelfstandig verder als de MO-zaak

op .

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft per 1 januari 2011 de Wmo-activiteiten afgesplitst. De divisie Maatschappelijke Ondersteuning van het CIZ gaat als zelfstandige stichting verder onder de naam de MO-zaak.

 

Wmo-activiteiten CIZ zelfstandig verder als de MO-zaak
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft per 1 januari 2011 de Wmo-activiteiten afgesplitst. De divisie Maatschappelijke Ondersteuning van het CIZ gaat als zelfstandige stichting verder onder de naam de MO-zaak.

Door de verzelfstandiging kan de MO-zaak sneller inspelen op veranderingen in de markt voor zorg en welzijn. De MO-zaak is marktleider op het gebied van Wmo-indicaties en -advisering voor gemeenten.
Samenwerking

Aanleiding voor de afsplitsing was de wens van de overheid om de publieke en private taken van het CIZ te scheiden. Het CIZ en de MO-zaak hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierdoor blijft het mogelijk om indicatieaanvragen van mensen die zowel op de Wmo als op de AWBZ een beroep doen, efficiëntaf te handelen. De MO-zaak heeft vestigingen in heel Nederland; de hoofdlocatie is in Utrecht.

 


Bron: Skipr