Pensioenopbouw tijdens WW afgeschaft

op .

Per 1 januari 2011 eindigt de instroom van WW’ers in de FVP bijdrageregeling. De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) vindt het te duur worden omdat de instroom werkloze werknemers sterk is gestegen.

Pensioenopbouw tijdens WW afgeschaft
Per 1 januari 2011 eindigt de instroom van WW’ers in de FVP bijdrageregeling. De Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) vindt het te duur worden omdat de instroom werkloze werknemers sterk is gestegen.

Tot nu toe konden WW’ers van 40 jaar of ouder het pensioen, dat zij via de laatste werkgever hadden opgebouwd, mits zij aan de voorwaarden voldeden, tijdens de werkloosheid met een bijdrage van de Stichting FVP voortzetten. Deze opbouw was premie vrij en het is om bovengenoemde reden voor het FVP niet meer op te brengen om uit te keren als er geen (of onvoldoende) premie tegen over staat.De werkeloze wordt dus geacht zijn eigen pensioen op te bouwen, bijvoorbeeld via lijfrenteproducten. Het is toch wel erg zuur te moeten constateren dat mensen die het financieel moeilijk hebben (30% tot 50% procent inleveren is bepaald geen sinecure) ook nog een keer zelf voor hun oude dag moeten zorgen.