NZa: somatische revalidatiezorg uit AWBZ naar Zorgverzekeringswet

op .

Revalidatiezorg aan patiënten na een ziekenhuisopname kan per 2012 worden overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na onderzoek op verzoek van VWS hoe deze somatische revalidatiezorg na de overheveling bekostigd kan worden.

NZa: somatische revalidatiezorg uit AWBZ naar ZorgverzekeringswetRevalidatiezorg aan patiënten na een ziekenhuisopname kan per 2012 worden overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na onderzoek op verzoek van VWS hoe deze somatische revalidatiezorg na de overheveling bekostigd kan worden.
Regie zorgverzekeraar


Bekostiging via DBC's, onder regie van de zorgverzekeraar, verbetert de kwaliteit en doelmatigheid van de revalidatiezorg, stelt de NZa, omdat deze dan meer in een keten georganiseerd kan worden. Onder de Zvw wordt de zorg bekostigd op basis van diagnosebehandelingcombinaties (DBC's). De DBC's voor de somatische revalidatiezorg worden op dit moment ontwikkeld en medio 2012 opgeleverd.
Bekostiging

De NZa stelt daarbij voor om de huidige wijze van bekostiging in 2012 te continueren, ook als deze zorg wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet in 2012. Zorgaanbieders worden dan niet tweemaal geconfronteerd met een wijziging in de bekostiging.
Overgang


De overgang van het huidige bekostigingssysteem, op basis van ZZP's, naar een bekostigingssysteem op basis van DBC's heeft een aantal financiële veranderingen voor AWBZ zorgaanbieders volgens de NZa. De NZa adviseert dat deze veranderingen zorgvuldig ingevoerd moeten worden, bijvoorbeeld met een overgangsregeling. De NZa raadt aan om in 2013 de zorg te financieren met de DBC's. Daarbij moet de uiteindelijke afrekening dan nog wel plaats vinden op grond van de geregistreerde ZZP's, stelt de NZa. Want dit geeft de zorgaanbieders de mogelijkheid om hun bedrijfsvoering aan de nieuwe situatie te passen.
Bron: Skipr