03-01-2011 Sectorrapport ggz 2010: 'Zorg op waarde geschat'

op .

Onlangs is het ‘Sectorrapport ggz 2010: ‘Zorg op waarde geschat’ verschenen. Het rapport bevat de meest recente cijfers over de sector.

03-01-2011 Sectorrapport ggz 2010: 'Zorg op waarde geschat'
Onlangs is het ‘Sectorrapport ggz 2010: ‘Zorg op waarde geschat’ verschenen. Het rapport bevat de meest recente cijfers over de sector.In 2009 vonden in de tweedelijns ggz, exclusief verslavings- en forensische zorg, ruim een miljoen behandelingen plaats. In vergelijking met 2008 is het aantal behandelingen met 8% gestegen. Een grote groep cliënten is voldoende geholpen met een kortdurend zorgtraject: ruim 400.000 cliënten (42%) beëindigen hun behandeling binnen drie maanden. Veruit het grootste deel van de cliënten ontvangt een ambulante behandeling (90%).

De diversiteit in zorgvraag komt ook terug in de problematiek. De meest voorkomende klachten zijn stemmingsklachten (depressie), gedragsproblemen (vooral jeugd) en angst- en spanningsklachten. Het aantal arbeidsplaatsen (fte) in de ggz nam in één jaar tijd toe van 62.600 naar 65.700