ActiZ wint kort geding: geen extra korting op thuiszorg

op .

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) mag de thuiszorg volgend jaar niet korten met 1,7 procent. Dat is het vonnis van de rechtbank van Den Haag in het kort geding van ActiZ over de korting van 1,7% op de extramurale AWBZ-tarieven voor 2011.

ActiZ wint kort geding: geen extra korting op thuiszorg
Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) mag de thuiszorg volgend jaar niet korten met 1,7 procent. Dat is het vonnis van de rechtbank van Den Haag in het kort geding van ActiZ over de korting van 1,7% op de extramurale AWBZ-tarieven voor 2011.ActiZ maakte bezwaar tegen een nieuwe bezuinigingsmaatregel van € 115 miljoen die VWS in 2011 wil invoeren. Deze maatregel zou een eerdere bezuiniging van gelijke omvang vervangen, die in 2008 is ingevoerd. De bezuiniging uit 2008 wordt door de zorgorganisaties nagenoeg volledig ingevuld door een doelmatige inzet van zorg-uren per cliënt. De thuiszorg gebruikt niet de gehele indicatieruimte als dat niet nodig is.Doelmatige inzet


ActiZ voerde aan dat de zorginstellingen al drie jaar op een rij via een doelmatige inzet van zorguren bijdragen aan de structurele bezuinigingstaakstelling van € 115 miljoen. Deze werkwijze is in de praktijk ingeslepen en zal niet zo maar verdwijnen. Dit effect werkt dus structureel door in de komende jaren. De nieuwe bezuinigingsmaatregel heeft dan ook het effect van een extra korting, en dat kan niet de bedoeling zijn.Onrechtmatig


De rechter deelt de bezwaren van ActiZ en concludeert “dat de Staat onmiskenbaar onrechtmatig handelt jegens ActiZ door voor wat betreft de functies Persoonlijke verzorging en Begeleiding een tariefkorting van 1,7% toe te passen”. Daarom mogen de minister en de staatssecretaris deze korting niet doorvoeren.